9. În ce a constat lucrarea lui Isus de vindecare? Mat. 9,35.
_________________________________________________________________________________

Prin lucrarea Sa de vindecare, Isus oprea înaintarea morţii în rândurile omenirii suferinde. Biruinţa Sa viitoare asupra împărăţiei morţii a fost anticipată prin vindecările zilnice pe care le făcea. Puterea morţii, care a apărut în lume în urma păcatului, era înfrântă. Acest fapt era ilustrat în mod special prin învierile pe care le-a făcut Domnul, inclusiv prin învierea unui om mort de patru zile (Marcu 5,35-43; Luca 7,11-17; Ioan 11,38-44).

Minunile Sale aveau şi scopul de a îndepărta barierele sociale. Leprosul s-a simţit acceptat (Marcu 1,41), samariteanul s-a întors şi I-a mulţumit (Luca 17,11-17) şi El Însuşi a stat de vorbă cu o femeie siro-feniciană şi i-a vindecat fiica (Marcu 7,29.30). O altă urmare a apariţiei păcatului – înstrăinarea oamenilor de semenii lor – a fost desfiinţată prin lucrarea lui Isus de împăcare. Prin lucrarea Sa de modelare a caracterului, El crea oameni noi, care erau în pace unii cu alţii.

Însă minunile Lui aveau şi scopul de a reface armonia şi părtăşia oamenilor cu Tatăl. Deseori, biruinţa Sa asupra puterilor morţii îi determina pe oameni să creadă în El (Ioan 4,53; 20,30.31).

10. Ce alte metode a folosit Isus în lucrarea Sa pentru a reface armonia dintre oameni şi dintre oameni şi Dumnezeu? Marcu 2,15-17; Ioan 4,39-42.
_________________________________________________________________________________

Prăpastia ce îi despărţea pe oameni de Dumnezeu a fost acoperită nu numai prin persoana Sa – Mântuitorul divino-uman – ci şi prin puterea cuvintelor mântuirii, rostite de Hristos. Celor care L-au primit „le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1,12). Aceştia nu s-au născut din voia firii lor, ci din Dumnezeu (vers. 13). Isus Însuşi Îşi aduna un popor care să fie al Său, împăcat cu Dumnezeu, în El şi prin El. El a căutat să îi împace pe oameni nu numai cu Dumnezeu, ci şi pe unii cu alţii şi a făcut aceasta stând cu ei la masă şi împrietenindu-se cu ei. În aceste ocazii, Isus le spunea că Dumnezeu îi primeşte pe toţi cei ce vin la El şi că urmaşii Lui ar trebui să facă la fel.

Gândeşte-te la relaţiile pe care le ai cu oamenii şi întreabă-te: Manifest eu zilnic, în comportamentul meu faţă de ceilalţi, faptul că sunt împăcat cu Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO