„Născut din femeie” – ispăşirea şi întruparea

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Mat. 1,18-25; 3,13-17; 4,1-11; 9,35; Marcu 1,12.13; Ioan 1,1.2.14; Col. 2,9; Evr. 1,3.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele, şi în El nu este păcat.” (1 Ioan 3,5)

Gândul central: Prin persoana şi lucrarea lui Hristos, Dumnezeu îi readuce pe oameni în armonie cu El şi în armonie unii cu alţii.

Oamenii de ştiinţă sunt de acord că, oricât de multe ar descoperi, universul rămâne plin de taine. Tot la fel şi Biblia: este plină de taine – cea mai mare dintre ele fiind lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Săptămâna aceasta, ne vom îndrepta atenţia asupra subiectului central al acestei lucrări: întruparea Fiului lui Dumnezeu, probabil cea mai însemnată taină din tot universul. Creatorul a binevoit să devină asemenea nouă, care suntem fiinţe create, şi să vină într-o lume a păcatului, iar faptul acesta ne pune în uimire. Cum a avut loc acest eveniment uimitor? Numai Dumnezeirea ştie! Ceea ce ştim noi este că, fără întrupare, nu ar fi fost posibilă iertarea păcatelor şi împăcarea cu Dumnezeu. Venirea Fiului lui Dumnezeu în trup omenesc era un element indispensabil al planului lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc.

Pentru studiul Bibliei la rând: Fapte 27 – 1 Corinteni 4

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO