Întrucât Satana este iniţiatorul păcatului, instigatorul direct al tuturor păcatelor care au dus la moartea Fiului lui Dumnezeu, dreptatea cere ca Satana să primească pedeapsa finală. Lucrarea lui Hristos pentru
răscumpărarea oamenilor şi pentru curăţirea de păcat a universului va fi încheiată prin îndepărtarea păcatului din Sanctuarul ceresc şi prin aşezarea acestor păcate asupra lui Satana, care va purta pedeapsa finală. Tot astfel şi în slujba simbolică, seria anuală de servicii se încheia cu lucrarea de curăţire a sanctuarului şi cu mărturisirea păcatelor asupra capului ţapului de trimis.
” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 358 orig.

În ebraică, „sângele şi viaţa formează o pereche lexicală şi au prin urmare sens similar. Datorită acestei legături strânse, sângele este considerat a fi sursa vieţii şi, întrucât reprezintă viaţa (Gen. 9,4; Deut. 12,23),
sângele poate ispăşi viaţa. Întrucât viaţa creaturii stă în sânge, sângele face ispăşire pentru viaţa ei. Viaţa unuia este jertfită pentru viaţa altuia. Vărsarea sângelui înlocuitor pe altar face ispăşire, din moment ce sângele victimei inocente era oferit pentru viaţa celui care păcătuise.
” – Mark F. Rooker, The New American Commentary: Leviticus, vol. 3A (Nashville, Tenn.: Broadman & Holman, 2000), pag. 236

Întrebări pentru discuţie

• Recapitulează procesul ispăşirii şi al curăţirii care avea loc în sanctuarul pământesc şi apoi compară-l cu modul în care Hristos biruie astăzi păcatul nostru, fără să ne distrugă şi pe noi odată cu el.
• Multor oameni le este greu să înţeleagă de ce a fost necesar ca animalele nevinovate să moară pentru a sublinia o idee despre păcat. Ce învăţăm din moartea lor? Ce ne spune aceasta despre natura păcatului?
• În această săptămână, am vorbit despre „curăţirea” de păcat. Ce înseamnă ea în mod concret, adică în viaţa unei persoane care cere curăţirea prin sângele lui Hristos? Vezi 1 Ioan 1,7. Ce înseamnă să fii curăţit de păcat?
• Prezintă în grupă răspunsul la ultima întrebare de la secţiunea de luni a studiului. Compară răspunsul tău cu răspunsul celorlalţi. Cum putem să ne îndeplinim noi, ca indivizi şi ca biserică, rolul de „preoţi”?

Rezumat: Ziua Ispăşirii era împlinirea curăţirii zilnice de păcat a israeliţilor. Ea simboliza ziua în care puterea curăţitoare a morţii ispăşitoare a lui Hristos avea să fie arătată pe deplin prin lucrarea de judecată.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO