Ritualul din Ziua Ispăşirii reprezenta rezolvarea finală a problemei păcatului , împlinirea lucrării mântuirii, aşa cum era ea înfăţişată în slujbele zilnice . Trebuia curăţit întregul sanctuar , Sfânta şi Sfânta Sfintelor . Era nevoie de curăţirea lor din cauza necurăţiilor copiilor lui Israel şi a tuturor călcărilor lor de lege (Lev.16,16). Aceste păcate fuseseră transferate asupra locaşului divin prin intermediul jertfelor aduse de păcătoşii pocăiţi . În Ziua Ispăşirii , sanctuarul era readus la starea iniţială de curăţenie şi sfinţenie . În această zi , o dată pe an , exista un spaţiu în care , la fel ca în Grădina Edenului , nu exista păcat şi necurăţie . Această ” întoarcere ” în Eden , sărbătorită la sfîrşitul anului , le oferea copiilor lui Israel un nou început . Ea arăta spre noul început care avea să aibă loc în univers (compară cu Dan.8,14).

3. Citeşte cu atenţie Levitic 16,16.17.21.30.33.34. Ce se subliniază în aceste versete ? Ale cui păcate erau curăţite în acea zi , în contrast cu păcatele tratate în cadrul ritualului zilnic ? Lev 1,1-4

_________________________________________________________________________________

Versetele ne arată că este vorba despre o curăţire atotcuprinzătoare , deoarece erat tratate toate păcatele întregului popor . Era un act colectiv , care avea în vedere Israelul în întregime . Era achitarea problemei păcatului lui Israel din anul respectiv şi prefigura achitarea finală a păcatului de la sfârşitul timpului (Evr.9.28).

4. Ce aşteapta Dumnezeu de la poporul Său în acea zi ? Lev.23,26-31

_________________________________________________________________________________

Deşi Ziua Ispăşirii era în mare măsură un eveniment colectiv , la care participa tot poporul , fiecare individ trebuia să se consacre personal Domnului . Cel care nu se odihnea în Domnul şi care nu se smerea înaintea Lui trebuia ‘nimicit din poporul lui” (Lev.23,29). Chiar dacă masura aceasta pare crudă , se dorea accentuarea solemnităţii lucrării de mântuire . Pasajul acesta promovează , printre altele , şi perseverenţa în umblarea cu Domnul .

Ce înseamnă să ne ”smerim sufletele” în fiecare zi ? Vezi Mat.16,24.25;Rom.6,1-13;Evr.12,4.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO