Lucrarea preoţilor şi ispăşirea

2. De ce a fost necesară existenţa unei preoţii care să slujească în templul Domnului ? Num.18,1-8

Rolul fundamental al preoţilor era acela de mijlocire între Dumnezeu şi popor . Preoţii Îl reprezentau pe Dumnezeu înaintea poporului prin faptul că ofereau învăţătură (Deut.33,10). Strâns legat de acest rol , preoţii aveau datoria de a le oferi călăuzire divină celor care doreau , adică le descopereau care este voinţa lui Dumnezeu (Num.27,21). În acelaşi timp , sanctuarul era sediu celui mai înalt tribunal al ţării (Deut.17,8-13;21,5). Preoţii aveau responsabilitatea specială de a binecuvânta poporul (Deut.10,8;21,5). În acelaşi timp , ei reprezentau poporul înaintea lui Dumnezeu . În acest rol , ei aduceau poporul în prezenţa Domnului (Exod.28,9-12.29).

Slujba lor de mijlocitori devenea vizibilă , în mod special în serviciile religioase din timpul zilei . Ei aveau grijă de altarul arderii de tot şi trebuiau să menţină aprins focul sfânt de pe el, îndepărtând cenuşa şi aducând lemne (Lev.6,10-13). Ei aduceau o ardere de tot pe acest altar dimineaţa şi încă o ardere de tot seara (Num.28,3-8). În cadrul slujbelor de dimineaţă şi de seară , marele preot intra în Sfânta , ca să umple candela şi să ardă tămâie înaintea Domnului (Ex.30,7-8). De asemenea , atunci când un israelit aducea o jertfă , preotul o sacrifica în numele acestuia ca să facă ispăşire pentru păcătos (Lev.1,5-9;4,25.26). Lucrarea de mijlocitor a preotului avea cel puţin trei scopuri principale : În primul rând , transmitea ideea că , în ciuda distanţei fundamentale dintre Dumnezeu şi oameni , exista o cale de unire a lor . În al doilea rând , arăta ca Dumnezeu doreşte să fie cu poporul Său . Era un semn al dragostei lui Dumnezeu , care încerca să se lase găsit de copiii Săi , în ciuda păcatului lor . În al treilea rând , din perspectiva israeliţilor , preoţia le permitea accesul la Sfântul lui Israel şi la curăţirea de păcat şi întinare . Preoţii erai prezenţi continuu la sanctuar , pentru ca poporul să se poată apropia de Dumnezeu şi să găsească har şi îndurare .

Desigur , întregul sistem arăta spre Mijlocitorul suprem dintre Dumnezeu şi oameni , spre Robul Domnului , Isus Hristos .

Datorită lucrării lui Hristos , noi facem parte din ”preoţia împărătească” (1Petru,2,9).Care este rolul fiecărui individ în această preoţie ? Ce faci tu în calitate de ”preot” al celorlalţi oameni ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO