Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Gen. 3,21; 4,3-5; Lev. 17,11; Rom. 3,23; Efes. 2,11-13; 1 Petru 1,18.19.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1 Petru 1,18.19)

Gândul central: Să înţelegem modul în care sistemul jertfelor din Vechiul Testament arăta spre Hristos.

Biblia ne arată că sistemul jertfelor a fost înfiinţat cu scopul de a ilustra modul în care Dumnezeu intenţiona să rezolve problema păcatului. În centrul slujbelor, se afla sângele animalului jertfit. Viaţa animalului era sacrificată pentru ca viaţa păcătosului pocăit să fie salvată. Animalul era simbolul lui Isus, care avea să Îşi dea viaţa în locul nostru.

Când îşi aduceau jertfele înaintea Domnului, păcătoşii pocăiţi recunoşteau că meritau moartea. În acelaşi timp, ei manifestau credinţă, având încredere că Domnul avea să le dea iertare prin faptul că va primi animalul jertfit în locul lor. Asumarea responsabilităţii pentru păcatul săvârşit este indispensabilă (ea se numeşte pocăinţă şi mărturisire). Numai aceia care, în lumina crucii, îşi dau seama că sunt păcătoşi şi că au nevoie de iertare şi numai aceia care Îl găsesc în Hristos pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii vor fi curăţiţi.

Pentru studiul Bibliei la rând: Ioan 10 – Fapte 6

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO