Ispăşirea şi jertfirea animalelor

1. Cu ce ocazie se menţionează pentru prima dată în Biblie jertfirea animalelor? Geneza 3,21; 4,3-5
__________________________________________________________________________________

În Biblie, păcătosul pocăit se identifica în aşa măsură cu animalul de jertfă pe care îl aducea, încât viaţa animalului înlocuia viaţa omului, iar sângele animalului devenea un mijloc de ispăşire (Lev. 17,11).

2. Citeşte Levitic 17,11. Ce idee importantă ne transmite acest verset?
__________________________________________________________________________________

În sistemul biblic al jertfelor descoperim multe simboluri. Mai întâi, întrucât moartea unui animal simboliza moartea omului care păcătuise, actul jertfirii era un act al mântuirii, o manifestare a harului şi a dragostei lui Dumnezeu, care era dispus să accepte moartea altei fiinţe create pentru a păstra viaţa oamenilor şi pentru a rămâne prieten cu ei. În al doilea rând, potrivit Bibliei, viaţa unui animal nu putea să facă ispăşire reală pentru viaţa păcătosului şi, în consecinţă, moartea animalelor de jertfă avea doar un rol simbolic. Ea arăta spre moartea Aceluia care era sămânţa femeii, Isus, care avea să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi (Marcu 10,45). În al treilea rând, uciderea animalului de jertfă ilustra în acelaşi timp gravitatea păcatului şi preţul scump al iertării. Luarea vieţii unui animal trebuie să fi fost un lucru foarte dureros pentru Adam şi Eva şi probabil că era şi pentru majoritatea israeliţilor. Acest sistem îi ajuta să înţeleagă că păcatul nu poate fi despărţit de moarte şi că iertarea nu este acelaşi lucru cu ignorarea păcatului. Preţul pe care Dumnezeu avea să-l plătească pentru răscumpărarea noastră avea să fie „sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană” (1 Petru 1,19).

În clipa în care păcatul a intrat în lume, Dumnezeu a instituit sistemul jertfelor, care avea acest rol simbolic şi didactic. Prima jertfă pe care au adus-o Adam şi Eva a fost o manifestare a speranţei în Mântuitorul care avea să vină, o speranţă primită când erau copleşiţi de sentimente de vinovăţie şi de durerea morţii.

Cât de gravă este pentru tine problema păcatului? Poţi afla acest lucru, dacă răspunzi la următoarea întrebare: Cât efort depui, ca să încerci să îl birui? Vezi 1 Petru 4,1.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO