Planul lui Dumnezeu descoperit prin Isus

6. Potrivit cu textele următoare, ce „trebuia” să facă Isus ca să Îşi ducă la bun sfârşit misiunea? Luca 4,43; 9,22; 17,25; 19,5; 22,37; 24,7; 24,26; 24.44
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Aproape în toate textele acestea întâlnim un verb care ar putea fi tradus cu „este necesar” (gr. dei). Verbul acesta exprimă un aspect foarte important din viaţa lui Isus. Toată viaţa Sa era direcţionată în funcţie de ceea ce trebuia să facă pentru a-Şi îndeplini misiunea: „trebuie [este necesar] să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis” (Ioan 9,4). La începutul lucrării Sale publice, El le-a zis ucenicilor: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis” (Luca 4,43). Lucrarea Domnului Isus a fost determinată de dorinţa Sa de a îndeplini planul lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc. Fiecare aspect al vieţii Sale făcea parte din planul acesta. Spre exemplu, când l-a întâlnit pe Zacheu, El i-a zis: „Astăzi trebuie [este necesar] să rămân în casa ta” (Luca 19,5).

Totuşi, adevărata ţintă a lucrării lui Isus trecea dincolo de necesitatea de a predica Vestea Bună a Împărăţiei lui Dumnezeu. El „trebuia” să păşească pe un drum întunecat. Trebuia să meargă la Ierusalim. Ar fi putut să aleagă să nu meargă acolo, însă ştia că acest lucru era indispensabil pentru împlinirea planului divin. De aceea, El le-a zis ucenicilor „că El trebuie [este necesar ca] să meargă la Ierusalim, să pătimească mult… şi că are să fie [trad. NIV, must – este necesar să fie] omorât” (Mat. 16,21). El mergea acolo, pentru că era necesar să fie lepădat de acel neam rău (Luca 17,25), să fie pus în numărul celor fărădelege (Luca 22,37) şi să fie înălţat pe cruce (Ioan 3,14; 12,34). Însă moartea nu era suficientă pentru a îndeplini misiunea. Era necesar ca El să învie (Fapte 17,3), să fie primit în slavă şi să rămână acolo până când aveau să se împlinească toate profeţiile (Fapte 3,21). El urma îndeaproape planul cel veşnic alcătuit de Dumnezeire.

Ce lucruri trebuie să faci în viaţă, pentru că sunt necesare, şi ce lucruri nu trebuie să faci? Cum faci distincţie între ele şi de ce este important să faci această distincţie?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO