Dumnezeu ar fi putut trata răzvrătirea omului în mai multe feluri. Ar fi putut să îi distrugă pe loc pe Adam şi pe Eva şi chiar întreaga planetă. Ar fi putut să îi lase în voia sorţii, adică să îi lase să culeagă rodul inevitabil al păcatului: moartea veşnică. Însă un singur lucru nu putea să facă – nu putea să ignore răzvrătirea lor, nu putea să pretindă că nu s-a întâmplat nimic şi să continue relaţia cu ei ca înainte. Ce a făcut Dumnezeu? Nu i-a nimicit, nu i-a părăsit şi nici nu i-a ignorat. Ci El a pus în aplicare Planul cel veşnic de Mântuire, prin Hristos.

5. Citeşte Marcu 10,45, Galateni 1,4; 2,20, Efeseni 5,2 şi Tit 2,14. Care este tema centrală a acestor texte? Ce ne spun ele despre Planul de Mântuire?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Odată ce S-a angajat să ne mântuiască, Dumnezeu nu a avut de ales între mai multe variante prin care să-Şi aducă la îndeplinire planul. Exista o singură cale posibilă. Păcatul putea fi rezolvat numai prin întruparea, lucrarea, moartea, învierea şi mijlocirea lui Hristos. Pentru ca să fim mântuiţi, Isus trebuia să Se „dea” pe Sine Însuşi pentru noi. Întruparea şi moartea lui Hristos nu puteau fi evitate. Cu alte cuvinte, există o singură cale spre cer: aceea care trece pe la crucea lui Hristos. Când Se afla în Ghetsimani, trăind chinul morţii (Mat. 26,36-46) şi purtând păcatele lumii, Isus a venit înaintea Tatălui şi L-a întrebat dacă mai exista şi o altă variantă posibilă pentru a realiza mântuirea omenirii. Răspunsul a fost tăcerea. Nu mai exista o altă cale de scăpare pentru omenire, singura cale era jertfa lui Hristos. În taina consfătuirii divine de dinaintea creării lumii, Fiul lui Dumnezeu S-a oferit pe Sine Însuşi să moară ca înlocuitor şi garant al nostru. După cum am văzut în versetele de mai sus, El „S-a dat” pe Sine Însuşi pentru noi. Nu exista o altă cale. Încă o dată, El nu Se afla sub obligaţia de a ne mântui, ci El a dorit să ne mântuiască şi a făcut aceasta din dragoste. Însă, odată luată hotărârea, El nu mai putea evita moartea, chiar dacă o alesese de bună voie. „Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine.” (Ioan 10,17.18)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO