„În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.” (Efes. 1,7)

Nu ne este greu să ne închipuim că, odată cu intrarea păcatului în lume, fiinţele inteligente create din univers au început să se întrebe ce avea să facă Dumnezeu cu neamul omenesc răzvrătit. Aceste fiinţe aveau să fie surprinse. Aveau să fie martore la un eveniment nemaiîntâlnit până atunci, să descopere un aspect al dragostei şi al puterii lui Dumnezeu, care avea să fie manifestat în contextul creat de căderea omenirii. Dumnezeu intenţiona să înfrângă păcatul de pe această planetă prin puterea harului. În acest fel, Dumnezeu a demonstrat că, prin natura Sa, este blând şi îndurător faţă de aceste creaturi păcătoase şi răzvrătite. Isus a mărturisit cu privire la Tatăl: „El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi” (Luca 6,35).

3. Ce ne transmite Pavel prin paralela dintre fenomenul păcatului şi descoperirea harului lui Dumnezeu? Rom. 5,20.21
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

În Biblie, harul este un aspect al dragostei lui Dumnezeu şi este manifestat într-un anumit fel faţă de păcătoşi. El pare a denota un aspect dinamic, consecvent şi permanent al naturii lui Dumnezeu, care caută mereu să readucă fiinţele păcătoase în armonie cu El. Conceptul biblic de har ne arată încă o dată că lucrarea ispăşitoare a lui Hristos ne este oferită în dar şi că nu o merităm. Harul lui Dumnezeu ne transmite ideea că păcatul nostru nu poate fi scuzat sau justificat şi că merităm moartea veşnică, totuşi, nu am fost pedepsiţi cu această moarte, ci ne-a fost dăruită speranţa şi făgăduinţa vieţii veşnice. În sfârşit, acest aspect minunat al naturii lui Dumnezeu este dezvăluit înaintea universului, într-un mod nemaiîntâlnit, în persoana şi în lucrarea lui Hristos. Numai şi numai în El putem afla „bogăţiile harului Său” (Efes. 1,7) şi ne putem bucura de ele.

„Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi” (2 Corinteni 8,9). Cunoşti harul lui Dumnezeu despre care este vorba în acest text? Ce schimbări au avut loc în viaţa ta, ca urmare a ceea ce a făcut Hristos pentru tine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO