După cădere, Dumnezeu a ales să ne mântuiască, deşi nu era dator să o facă. Mai mult chiar, această decizie, care L-a costat foarte mult, nu a fost luată în toiul evenimentelor.

4. Ce ne spun următoarele versete despre timpul când a fost întocmit Planul de Mântuire? Efeseni 1,4; Coloseni 1,26.27; 2 Timotei 1,8.9; Tit 1,2
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Noul Testament ne dezvăluie mai multe lucruri despre taina lui Dumnezeu. În primul rând, Planul de Mântuire a fost alcătuit înainte de „întemeierea lumii” (Efes. 1,4). Aceasta înseamnă că Dumnezeirea a conceput un plan prin care să soluţioneze posibila catastrofă cu mult înainte ca oamenii să cadă în păcat. În al doilea rând, taina divină a fost „ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile” (Col. 1,26). Planul nu numai că a fost alcătuit dinainte, ci s-a luat şi hotărârea ca el să fie aplicat la un anumit moment. Din acest motiv, a rămas ascuns în Dumnezeire de-a lungul veacurilor. În al treilea rând, taina este identificată în mod precis, ca fiind Hristos (Col. 1,27). Ea face referire la taina persoanei lui Hristos, la lucrarea, moartea, învierea şi mijlocirea Sa în favoarea neamului omenesc păcătos. Ea este, în principiu, Vestea Bună a mântuirii prin Hristos, Evanghelia creştină (Efes. 6,19). În al patrulea rând, această taină este definită şi mai exact ca fiind intenţia lui Dumnezeu de „a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ” (Efes. 1,10). Planul trebuia să refacă, în şi prin persoana lui Hristos, armonia cosmică pierdută odată cu apariţia păcatului. Succesul acestui proces poate fi deja observat în dărâmarea zidului de despărţire dintre neamuri şi evrei, la cruce (Efes. 3,6). În al cincilea rând, taina concepută în Dumnezeire, înainte de crearea lumii, a fost făcută cunoscută prin venirea lui Hristos între oameni.

Chiar înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a plănuit să mântuiască omenirea. Fiecare dintre noi a fost inclus în acest plan. Cum te simţi când ştii că planul uimitor al lui Dumnezeu avea ca scop să te mântuiască chiar înainte ca tu să te fi născut?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO