Păcatul şi despărţirea de Dumnezeu: „Hristos ştia că Adam, în Eden, cu avantajele lui deosebite, ar fi putut să se împotrivească ispitelor lui Satana şi să îl biruie. În acelaşi timp, El ştia că, în afara Edenului, nu era posibil ca omul să se împotrivească ispitelor lui Satana prin puterea lui, odată ce, la cădere, se despărţise de lumina şi de dragostea lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Maranatha, pag. 224

Păcatul şi distrugerea armoniei: „Când a păcătuit, Adam şi-a fost singur lege. Prin neascultare, el a devenit rob. În acest fel, în lumea omului a intrat un factor discordant, apărut din egoism. Voinţa omului şi voinţa lui Dumnezeu nu mai puteau fi armonizate. Adam se unise cu forţele necredincioase şi voinţa proprie l-a luat în stăpânire.” – Ellen G. White, Signs of the Times, 13 iunie 1900

Păcatul şi răzvrătirea în natură: „Adam era stăpânul animalelor…; însă, când a păcătuit, a pierdut această poziţie. Spiritul de răzvrătire, pe care el însuşi îl adusese în lume, s-a extins şi asupra animalelor. Astfel, nu numai viaţa omului, ci şi firea animalelor, arborii pădurii, iarba de pe câmp, chiar şi aerul pe care îl respira, toate mărturiseau despre lecţia tristă a cunoaşterii răului.” – Ellen G. White, Harul uimitor al lui Dumnezeu, pag. 41 orig.

Întrebări pentru discuţie

• Oricine poate observa cu uşurinţă că starea lucrurilor din lumea noastră nu este normală. Creştini fiind, noi credem că starea lumii noastre se datorează păcatului şi căderii. Însă unii oameni nu acceptă ideea aceasta. Cum explică ei starea lumii? Ce alte explicaţii mai susţin ei? Spre exemplu, cum prezintă un evoluţionist condiţia actuală a lumii? Ce alte concepţii mai cunoşti şi cum te raportezi la ele?
• Ce este „moartea spirituală”? Cum putem şti dacă suntem morţi spiritual? Îşi poate da seama cineva că este mort spiritual? Ce poţi face pentru cineva care se simte mort din punct de vedere spiritual?

Rezumat: Căderea a fost un act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi a avut ca urmare moartea spirituală, fizică şi veşnică a păcătoşilor. Pentru că urmările au fost atât de grave, trebuia luată o măsură drastică, altminteri nu am fi avut nicio şansă. După cum vom vedea mai departe, Crucea a fost răspunsul extrem la problema apărută la cădere.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO