Reacţia lui Dumnezeu la păcatul omului

7. Care a fost reacţia lui Dumnezeu faţă de Adam şi de Eva după ce au păcătuit? Care era scopul întrebărilor pe care li le-a pus? Geneza 3,8-13
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Domnul S-a apropiat de ei pentru a evalua împreună cu ei fapta pe care o săvârşiseră şi pentru a o judeca. Printr-un proces de investigare, în care s-au pus întrebări şi s-au dat răspunsuri, Dumnezeu încerca să-i ajute să admită că sunt într-adevăr vinovaţi şi că răzvrătirea lor a fost nejustificată. Rezultatul a fost despărţirea de Domnul, ilustrată de izgonirea lor din Grădina Edenului.

8. Care este reacţia lui Dumnezeu faţă de păcat? Cum să înţelegem ideea mâniei lui Dumnezeu? Efes. 5,6
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Când vorbim despre mânia lui Dumnezeu, nu ar trebui să uităm câteva lucruri. În primul rând, furia omului nu ne ajută să înţelegem mânia Sa. Furia noastră este de multe ori iraţională şi dăunătoare. Mânia lui Dumnezeu este neîntinată de păcat şi are ca prim scop vindecarea (Evr. 12,6; Apoc. 20,15 – 21,1). În al doilea rând, mânia lui Dumnezeu faţă de păcat ne demonstrează că El ne ia în serios, că nu ne ignoră şi nu ignoră nici răzvrătirea noastră. Ignorarea oamenilor poate fi o formă a lipsei de respect şi chiar a lipsei de interes. Dar Dumnezeu reacţionează la păcatul nostru şi, în acest fel, ne spune că suntem importanţi pentru El. În al treilea rând, mânia nu este un atribut permanent al lui Dumnezeu, ci este reacţia Sa la prezenţa iraţională a păcatului şi a răului. Ea are întotdeauna un motiv – păcatul este cel care o provoacă (Deut. 4,24.25). De aceea, mânia Sa este de moment, în timp ce dragostea Sa este nesfârşită (Is. 54,8). Din cauza păcatului, a apărut nevoia ca Cineva să ne elibereze de „mânia viitoare” (1 Tes. 1,10).

Dacă o persoană dragă suferă, nu te superi din cauza situaţiei care a determinat această suferinţă? Te ajută această paralelă să înţelegi semnificaţia mâniei lui Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO