Păcatul a distrus sufletul fiinţelor omeneşti. Oamenii ştiu că ceva nu este bine şi îşi doresc altceva. Uneori, încearcă să facă ce este bine, dar constată că „umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte… Umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună” (Rom. 8,6-7).

Natura omenească este slabă din punct de vedere moral şi spiritual. Acolo unde există o fiinţă omenească există şi păcat, şi răutate: „Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar” (Rom. 3,10). Păcatul este o stare a firii omului care s-a înstrăinat de Dumnezeu: „inima este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (Ier. 17,9). „Inima”, care în Biblie este considerată centrul voinţei şi al intelectului fiinţei omeneşti, este acum descrisă ca fiind înşelătoare, prefăcută şi nedemnă de încredere.

Oamenii nu pot să înţeleagă ascunzişurile sufletului lor şi nu pot să ducă o viaţă evlavioasă prin puterea lor (Ecl. 9,3). Ei se luptă permanent cu ei înşişi, marcaţi de frică şi de singurătate, şi se străduiesc să facă ce este bine, dar de multe ori constată că nu pot (Gal. 5,17). Ei nu pot să se înţeleagă pe deplin pe ei înşişi, nici lumea în care trăiesc şi nici pe Dumnezeu (Rom. 1,21-25). Această degradare se manifestă prin fapte păcătoase, săvârşite împotriva lor înşişi, împotriva altora şi împotriva lui Dumnezeu (Mat. 15,19).

Numai Dumnezeu poate să pună hotar păcatului şi să-l desfiinţeze din univers. După cădere, dacă a rămas ceva bun pe planeta aceasta, a rămas fiindcă Dumnezeu nu i-a îngăduit lui Satana să preia controlul complet asupra ei.

5. Ce făgăduinţă găsim în cuvintele raportate în Gen. 3,15?

Femeia şi şarpele nu aveau să coexiste în pace, unul controlându-l în întregime pe celălalt. Oamenilor le-a fost lăsat un element de libertate. Dacă doresc, ei pot să urască răul şi să aleagă viaţa. Hotărârea de a interveni, prin Hristos, I-a dat lui Dumnezeu posibilitatea de a limita puterea corupătoare a păcatului.

Oamenii au nevoie de o cale de scăpare din starea teribilă în care au ajuns din cauza păcatului.

Caută în Biblie versetele care apar în studiul de astăzi. Te ajută aceste texte să înţelegi mai bine că ai nevoie de un Mântuitor? Cum?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO