1. Ce dovezi biblice din Geneza 1-3 putem aduce pentru a susţine ideea că Adam şi Eva s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? Vezi şi Gen. 2,16.17; 3,2.3.6
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Cuvântul răzvrătire nu apare în Geneza 1-3 pentru a descrie păcatul lui Adam şi al Evei, însă ideea aceasta este fără îndoială prezentă. Ei nu numai că au încălcat făţiş o poruncă divină, ci, în procesul neascultării, au renunţat la loialitatea lor faţă de Dumnezeu, fiindu-i loiali lui Satana. Eva a ascultat argumentele vrăjmaşului şi a considerat că erau mai demne de încredere decât cuvântul clar al lui Dumnezeu. Ea a ajuns la concluzia că porunca divină era prea restrictivă şi că, pentru a-şi atinge potenţialul maxim, trebuia să se separe de Creatorul ei. Aceasta a însemnat răzvrătire. Adam a ascultat de soţia lui, şi nu de glasul lui Dumnezeu şi i s-a alăturat în răzvrătire.

2. Care sunt rezultatele imediate ale păcatului, mai ales atunci când este înţeles ca răzvrătire împotriva lui Dumnezeu? Is. 59,2; Gen. 3,23.24
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Răzvrătirea lui Adam şi a Evei a pus capăt relaţiei strânse cu Dumnezeu, de care se bucuraseră până atunci. Răzvrătirea a afectat relaţia lor cu Dumnezeu şi relaţia dintre ei. În loc de dragoste şi supunere reciprocă, răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu a avut ca rod ruşinea (Gen. 3,7). Relaţia dintre ei nu a mai fost armonioasă (vers. 12). Mai presus de toate însă, răzvrătirea aceasta a avut ca rezultat despărţirea lor de Dumnezeu şi sentimentul că trebuie să le fie teamă de El şi că trebuie să se ascundă de El (vers. 8-10). Dumnezeu şi oamenii nu mai erau una în dragoste şi armonie. Era nevoie de un act de împăcare.

Din experienţa pe care ai avut-o până acum cu păcatul, cum a afectat el relaţia ta cu Dumnezeu şi cu cei din jur? Ai observat în experienţa ta aceste rezultate ale păcatului din Geneza?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO