Pentru studiul din această săptămână citeşte: Gen. 1-3; Rom. 3,9-18, 5,10-21, 6,16; 2 Petru 2,19.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „O, nenorocitul de mine! cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Romani 7,24)

Gândul central: Să înţelegem cum a avut loc căderea în păcat şi care sunt consecinţele ei teribile pentru omenire.

Când este folosit cu referire la pierderea libertăţii omului din cauza păcatului lui Adam şi al Evei, cuvântul cădere arată că păcatul ne-a făcut să cădem de la un nivel la alt nivel – în acest caz, de la o stare morală şi spirituală superioară la o stare de decădere, de oprimare şi de robie.

Deşi nu ni se dau detalii cu privire la căderea din Eden, avem suficiente informaţii în Biblie, ca să înţelegem că a fost un eveniment care a distrus nu numai natura omului, ci chiar planeta însăşi. Consecinţa acestei căderi nu este deloc încurajatoare. De altfel, situaţia ar fi fost cu totul disperată, dacă nu ar fi existat făgăduinţa ispăşirii pe care avea să o facă Hristos pentru noi. Totuşi, trebuie să vedem ce s-a întâmplat acolo, fiindcă numai atunci când ne vedem exact aşa cum suntem, putem vedea slava crucii în frumuseţea şi puterea ei mântuitoare.

Pentru studiul Bibliei la rând: Matei 21 – Marcu 12

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO