2. Cum a descris Isaia adevăratele intenţii ale heruvimului răzvrătit? Ce gândea el, de fapt? Care era adevăratul lui motiv? Is. 14,13.14
_________________________________________________________________________________

Pe măsură ce sentimentele şi emoţiile ciudate şi egoiste începeau să capete întâietate asupra capacităţilor lui intelectuale şi asupra raţiunii lui, Lucifer a devenit mai îndrăzneţ. El a pervertit libertatea pe care o avea şi a abuzat de ea până a ajuns să-şi dorească să submineze autoritatea lui Dumnezeu.

În Ezechiel 28,15, se pune în contrast starea desăvârşită a heruvimului în momentul în care a ieşit din mâinile Creatorului cu starea sa de mai târziu. La început, el a fost „fără prihană”, desăvârşit, nu îi lipsea nimic, dar versetul ne spune că s-a găsit „nelegiuire” în el. Acest termen din Vechiul Testament poate denota duplicitate, ambiţie nesfântă, minciună şi apostazie.

De asemenea, Ezechiel a zis: „Ţi s-a îngâmfat [ebr. gabah, „a se înălţa”, „a se mândri”] inima” (Ezech. 28,17). A fi mândru înseamnă şi a avea o percepţie prea înaltă despre sine sau a se considera superior altora. În plus, mândria poate duce la un comportament care ignoră voinţa lui Dumnezeu (Ps. 10,4; Ier. 13,15) şi care I se opune lui Dumnezeu (Ezech. 28,2).

3. Ce cuvinte a folosit şarpele pentru a-L prezenta pe Dumnezeu într-o lumină falsă înaintea Evei? Gen. 3,4.5

Ca s-o determine pe Eva să nu asculte de Dumnezeu, Satana a declarat că Dumnezeu este de fapt o fiinţă egoistă, care limitează dezvoltarea fiinţelor inteligente pe care le-a creat şi le menţine într-o stare de supunere forţată, prin ameninţarea cu moartea, că nu este ceea ce pretinde a fi, un Dumnezeu al dragostei, ci Îşi ascunde adevărata natură sub aparenţa unei atitudini iubitoare. Satana a pus pe seama lui Dumnezeu propria lui natură şi intenţiile rele ale inimii lui pervertite. Atacul pe care l-a început în cer împotriva lui Dumnezeu şi împotriva naturii Sale iubitoare era acum transferat pe planeta aceasta.

„Dacă şi-ar fi dorit într-adevăr să fie ca Cel Preaînalt, Lucifer nu şi-ar fi părăsit niciodată poziţia care i-a fost desemnată în cer, întrucât spiritul Celui Preaînalt se manifestă în slujirea neegoistă. Lucifer a dorit puterea lui Dumnezeu, nu caracterul Său.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 435, în original.

Cum putem evita căderea în această capcană spirituală, într-o vreme în care principiul slujirii neegoiste devine tot mai demodat?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO