Caracterul lui Dumnezeu –fundamentul ispăşirii

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Ps. 139,1-4; Is. 46,10; Ioan 1,4; Rom, 5,8; 8,37-39; 1 Ioan 5,11.12.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ’Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.’” (Is. 46,10)

Gândul central: Lucrarea lui Dumnezeu de mântuire este o manifestare benevolă a naturii Sale şi nu este nevoie ca păcătoşii să Îl convingă să îi iubească.

Există multe taine despre Dumnezeu, lucruri referitoare la El, la natura Sa, la sfinţenia Sa şi la puterea Sa, pe care pur şi simplu nu le putem pricepe. Cu toate acestea, putem înţelege un lucru, şi anume dragostea Sa, o dragoste pe care ne-a arătat-o prin lucrarea mântuitoare a Fiului Său. Această lucrare ne vorbeşte personal şi direct şi este o manifestare a fiinţei şi a naturii lui Dumnezeu.

Săptămâna aceasta, începem studiul nostru despre doctrina mântuirii, recunoscând faptul că măreţia şi dragostea Dumnezeului nostru sunt forţa motrice a mântuirii noastre. Dumnezeu nu a fost constrâns de nimeni să facă ceea ce a făcut prin Fiul Său. Dimpotrivă, El Şi-a revărsat dragostea şi harul faţă de această lume căzută, tocmai pentru că, prin natura Sa, El este dragoste.

Pentru studiul Bibliei la rând: Ţefania 1 – Maleahi 4

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO