Biserica din Ierusalim i-a ales pe Filip şi pe alţi şase bărbaţi pentru a sluji ca diaconi. Cuvântul grecesc tradus aici prin diacon, diakonos, este tradus în alte locuri din Noul Testament prin slujitor. Adresându-Se mulţimii şi ucenicilor Săi, Domnul Isus a spus: „Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul [diaconul] vostru” (Matei 23,11). Vorbind despre moartea Sa, El a spus: „Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul [diaconul] Meu” (Ioan 12,26).

1. Ce presupuneri putem face cu privire la caracterul lui Filip? Fapte 6,3; 1 Timotei 3,8-12
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Citeşte Fapte 2,44-47; 4,32.33. Ce fel de imagine ne prezintă aceste texte cu privire la biserica din vremea aceea?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Totuşi, vremurile bune nu durează prea mult. În cele din urmă au apărut crize majore (vezi Fapte 6,1). Cu toate că, în faza aceasta, aproape toţi cei nou-convertiţi erau iudei, existau două tipuri majore de iudei: iudei elenişti, care nu erau născuţi în Israel, care vorbeau greceşte şi abordau lucrurile din perspectiva lumii greceşti, şi iudei care vorbeau aramaica şi/sau ebraica şi a căror perspectivă asupra lumii era strict iudaică. Cum biserica se dezvolta cu repeziciune, iudeii elenişti se plângeau că, atunci când se distribuiau alimente, văduvele lor erau trecute cu vederea în favoarea celor ale iudeilor ebraici.

Confruntaţi cu prima lor problemă majoră în cadrul comunităţii credincioşilor, cei doisprezece apostoli s-au întrunit şi au pus în practică una dintre strategiile-cheie pentru o bună conducere: delegarea. Astfel a
fost instituită slujba de diacon.

Cât timp pierde biserica ta locală pentru a se ocupa de membrii care se ceartă între ei? Cum poţi ajuta biserica să-şi direcţioneze energia către lucrarea misionară?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO