Daniel şi tovarăşii lui se prezentaseră la cel mai înalt nivel la curtea Babilonului, cel mai mare imperiu al lumii din vremea aceea. Cu toate acestea, ca la majoritatea curţilor puterii, acolo îi pândeau multe pericole.
7. Citeşte Daniel 2,1-13 şi răspunde la următoarele întrebări:
a) Cum au încercat înţelepţii de la curte să-l înşele pe împărat?
_________________________________________________________________________________
b) Cum s-a asigurat împăratul că trucurile lor nu aveau să-şi atingă scopul?
_________________________________________________________________________________
c) Prin ce cuvinte au recunoscut înţelepţii că cerinţa împăratului era imposibilnde satisfăcut? De ce aceste cuvinte aveau să stea, mai târziu, ca mărturie înnfa voarea puterii lui Dumnezeu?
_________________________________________________________________________________

Cu ceva timp înainte, Dumnezeu îi dăduse lui Daniel darul interpretării viselor şi vedeniilor (Daniel 1,17), dar Daniel nu avea să dea dovadă de îngâmfare sau de încumetare. El i-a chemat pe cei trei prieteni ai lui şi le-a cerut să se roage împreună cu el (Daniel 2,18), pentru că, în mod evident, fără intervenţia divină, aveau să împărtăşească şi ei aceeaşi soartă cu şarlatanii şi cu înşelătorii de la curtea împăratului.

8. Citeşte rugăciunea de mulţumire a lui Daniel. Care este esenţa acestei rugăciuni? Ce speranţă şi ce încurajare poţi descoperi aici pentru tine, indiferent de situaţia cu care te confrunţi? Daniel 2,20- 23

Cei mai mulţi dintre noi cunoaştem sfârşitul acestei istorii (dacă nu îl ştii, citeşte întregul capitol). Gândeşte-te ce a însemnat ca monarhul celui mai mare imperiu al lumii să se plece şi să se închine înaintea unui sclav străin, de faţă cu întreaga lui curte (vers. 46-48)! Împăratul a fost în mod evident impresionat, chiar dacă mai avea multe de învăţat.
Astfel, prin Daniel, Dumnezeu cruţă viaţa înţelepţilor din întregul Babilon, conduce un împărat păgân către începutul credinţei în adevăratul Dumnezeu şi îi avansează pe Daniel şi pe prietenii lui în poziţii de autoritate, de unde puteau să dea o mai bună mărturie despre El.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO