Peste tot în Faptele Apostolilor şi în Epistolele lui Pavel, femeile sunt menţionate ca îndeplinind un rol în biserica primară. Primii creştini nu se închinau în biserici, ci se întâlneau în casele oamenilor, adesea în jurul mesei.
Multe dintre aceste case aparţineau unor femei, precum Lidia, o femeie de afaceri, care făcea comerţ cu purpură. Pavel, Sila, Timotei şi Luca au întâlnit-o în Filipi, în Macedonia, în Sabat, când cei patru s-au alăturat pentru închinare unui grup de femei care se adunaseră pe malul râului.

4. În ce „rol” o descoperim pe Lidia? Fapte 16,14.15
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Ce istorie bogată trebuie să se ascundă în spatele acestor puţine cuvinte! Pe parcursul a numai două fraze, Lidia Îl acceptă pe Domnul Isus, dă mărturie cu privire la noile ei convingeri în faţa întregii ei case, este botezată împreună cu toată familia ei şi îşi oferă cu ospitalitate căminul pentru apostoli. Lidia este prima convertită din Europa, menţionată în Biblie, iar casa ei a asigurat centrul misionar din care apostolii plecau să lucreze în zonă.

5. Ce ştim despre modul în care a putut să o folosească Domnul pe Priscila, în lucrarea Lui? Fapte 18,1-3.24-28; Romani 16,3-5; 1 Corinteni 16,19
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

După ce a petrecut un timp în Corint, Pavel a navigat spre Siria, însoţit de Priscila şi de Acuila. Aici, Priscila şi Acuila şi-au deschis casa pentru un iudeu, pe nume Apolo, pe care l-au învăţat despre Domnul Isus (Fapte 18,24-26). Mai târziu, Apolo a ajuns să fie de mare ajutor pentru biserica din Ahaia (vers. 27, 28).

În Romani 16,3-5, Pavel exprimă mulţumiri atât faţă de Priscila, cât şi faţă de soţul ei. În mod evident, ea a avut un rol esenţial, pe care Pavel a vrut să-l recunoască public. Cum putem fi mai atenţi când trebuie să recunoaştem me ritele femeilor, indiferent de rolul pe care îl au în lucrarea bisericii?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO