Se pare că imediat după ce Domnul Isus S-a întors în cer, Petru a preluat rolul de lider al credincioşilor – în jur de o sută douăzeci de oameni. În cartea Faptele apostolilor, el este menţionat de obicei primul în lista apostolilor şi tot el i-a îndemnat pe credincioşi să aleagă un alt apostol în locul lui Iuda. Cu toate acestea, aşa cum am văzut săptămâna trecută, de-abia după Cincizecime, când se ridică şi predică plin de curaj mulţimii, descoperim pe deplin uimitoarea transformare din viaţa lui Petru (Fapte 2,14-41). Atunci, ca urmare a lucrării Duhului Sfânt, prin predicarea lui, trei mii de oameni L-au primit pe Domnul Isus şi au fost botezaţi. Următoarea ipostază în care îl întâlnim este cea în care Petru merge împreună cu tovarăşii lui apostoli şi cu vechiul său prieten, Ioan, la templu, să se roage. În acea ocazie, Petru săvârşeşte prima minune de vindecare raportată în cartea Fapte, atunci când îl vindecă pe omul care era olog din naştere (Fapte 3,6-8).
2. Compară Fapte 3,6.12.13 cu 4,10. Ce temă comună străbate prin cuvintele lui Petru?
__________________________________________________________________________________

Petru avea o experienţă lungă şi amară în ceea ce priveşte încercarea de a face totul prin propria putere. El nu avea să uite niciodată clipa în care se scufundase în apele întunecoase, după ce îşi luase privirea de la Domnul Isus. Nu avea să uite nici cum îşi trădase Învăţătorul, după ce Acesta fusese arestat. Nu avea să uite niciodată cum îl mustrase Domnul Isus pentru că încercase să facă lucrurile aşa cum credea el că trebuie făcute. Se pare că Petru îşi învăţase lecţiile şi se bizuia acum pe puterea Domnului. Trebuia să facă astfel.
3. Cu ce probleme începe să se confrunte Petru? Ce presiune incredibilă apasă asupra lui? Cu ce pericol mare se confruntă el şi orice om care trece printr-o astfel de situaţie? Fapte 5,15; 10,25
__________________________________________________________________________________
Erau oameni care ar fi vrut ca măcar „umbra lui Petru” să îi atingă! Acum, Petru plin de putere de sus, avea să se confrunte, în multe privinţe, cu cele mai mari ispite din viaţa sa.
Ce ar însemna pentru tine ca oamenii să-ţi răspundă aşa cum i-au răspuns lui Petru? Care este singura cale de a te feri de cel mai grav tip de mândrie spirituală?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO