4. Ce răspuns bun şi ce atitudine greşită a avut Petru la un moment dat? Ce lecţie esenţială căuta Domnul Isus să-i înveţe pe ucenici? Matei 16,13-26
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Deşi a declarat că Domnul Isus era Mesia, Hristosul, Petru avea o înţelegere greşită cu privire la ce însemna lucrul acesta. Concepţia pe care o aveau Petru şi ceilalţi ucenici despre Mesia reflecta concepţia populară a vremii. Mesia urma să vină pe linia genealogică a lui David, să răstoarne asuprirea romană şi să aducă dreptate şi pace. Cu toate acestea, Domnul Isus îi învăţa pe oameni că Împărăţia lui Dumnezeu este o împărăţie spirituală, care nu avea să fie instaurată prin putere, prin sabie sau prin pumnal, ci prin dragoste, iertare şi neprihănire. Într-un moment crucial al lucrării Sale, Domnul Isus a hotărât să le vorbească ucenicilor despre moartea Sa – să le spună că avea să meargă la Ierusalim, să fie omorât şi să învie după trei zile. Petru s-a simţit jignit de ideea că Domnul Isus urma să moară – chiar dacă moartea Lui trebuia să fie pilonul central în Planul de Mântuire. În concepţia pe care o avea Petru, nu exista loc pentru aşa ceva. El îşi părăsise satul natal şi mrejele de pescuit ca să-L urmeze pe Domnul Isus. Îşi dedicase viaţa ca să-L susţină pe Domnul Isus şi lucrarea Lui. De aceea, moartea Învăţătorului nu avea loc în scenariul pe care şi-l făcuse Petru în mintea lui. Domnul avea să-Şi instaureze Împărăţia pe pământ, iar el ar fi trebuit să joace un rol-cheie în acea Împărăţie a dreptăţii şi a păcii. Cum era posibil ca o mişcare atât de minunată, a neprihănirii şi a vindecării, să se sfârşească prin moartea Conducătorului ei? Era aproape ca şi când Petru nu ar fi vrut nici să audă şi nici să înţeleagă făgăduinţa lui Isus că a treia zi va învia.

Observă egoismul manifestat de Petru aici. Acesta explică, se pare, cuvintele Domnului Hristos din Matei 16,23-26. Reciteşte acest pasaj. În ce domenii ale vieţii tale ar trebui să aplici personal aceste cuvinte?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO