Fără îndoială că cea mai mare parte a Evangheliilor nu ni-l înfăţişează pe Petru într-o lumină prea favorabilă. El ne este prezentat, din nou şi din nou, zbătându-se să nu se înece, căzând sau făcând mari greşeli. Cu toate acestea, Evangheliile se încheie cu o descriere clară a viitorului acestui ucenic pripit şi încrezut.

5. Citeşte Ioan 21,14-19. Ce îi spune Domnul Isus aici lui Petru? De ce lucrul acesta este atât de surprinzător, având în vedere trecutul lui Petru?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

„Paşte oile Mele”? Exact acest lucru avea să-l facă Petru în cele din urmă. Încă o mărturie extraordinară cu privire la transformarea pe care poate să o facă Dumnezeu în viaţa cuiva care Îi este consacrat pe deplin. Petru cel impetuos şi pripit primeşte acum un rol-cheie în formarea bisericii primare.

6. Citeşte următoarele texte. Ce ne spun ele cu privire la rolul şi lucrarea lui Petru?
Fapte 2,14-40 __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Fapte 3 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Fapte 5,1-11 ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Transformarea a fost uluitoare, iar lecţiile pentru noi ar trebui să fie evidente. Predându-se lui Hristos, Petru a devenit un martor eficient pentru Domnul. În ciuda numeroaselor greşeli şi defecte pe care le avea Petru, Domnul a putut să-l folosească în lucrarea Sa, ca pe un misionar plin de putere.

Cât de diferit eşti astăzi, faţă de cum erai atunci când ai început să-L urmezi pe Domnul? Ce progrese ai văzut în tine? Care sunt domeniile care mai au nevoie să fie îmbunătăţite? De ce, oricât de lent ar fi progresul, nu trebuie să renunţi niciodată?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO