Petru cel impulsiv şi nechibzuit

Ca şi ceilalţi ucenici, Petru a avut o ocazie unică – aceea de a învăţa direct de la Domnul Isus. El a mers mulţi kilometri alături de Învăţătorul, a mâncat cu El, a lucrat împreună cu El. L-a ascultat vorbind, a urmărit cum Se purta cu oamenii, L-a văzut vindecându-i pe cei bolnavi. A fost martor la scenele de pe Muntele Schimbării la Faţă, unde Domnul Isus a stat de vorbă cu Moise şi cu Ilie; L-a văzut înviind morţii; L-a văzut arestat, apoi, înviat din mormânt. Petru a avut şi multe ocazii de a primi învăţături practice. De multe ori, a avut parte de experienţe care erau adevărate parabole menite să aducă o schimbare a vieţii. Toate aceste lecţii îl pregăteau pentru lucrarea care avea să îi fie încredinţată: aceea de a fi unul dintre marii misionari ai bisericii primare.
3. În decursul experienţei lui alături de Mântuitorul, Petru a făcut multe greşeli. Analizează-le pe cele prezentate în pasajele de mai jos. Care au fost şi ce lecţii ar fi trebuit să înveţe Petru din ele?
Matei 14,22-32 ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Matei 26,36-46 ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Marcu 14,29-31.66-71 _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ioan 18,10.11 ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Pripit, încrezut, înclinat spre violenţă, incapabil să-şi păstreze controlul în situaţii de criză, adormind în timpul serviciului – la prima vedere, Petru ne apare exact cum nu ar trebui să fie un creştin. El este departe de a fi smerit, blând şi credincios. Şi totuşi, în cele din urmă, Petru a devenit unu dintre liderii cei mai importanţi ai bisericii creştine primare, un puternic evanghelist şi misionar pentru Domnului Isus. Ce mărturie extraordinară despre ce poate să facă Dumnezeu dintr-o viaţă care Îi este predată Lui!
Ce lecţii poţi învăţa din această relatare, cu privire la obiceiul de a-i judeca pe alţii? Sau chiar de a te judeca pe tine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO