Citeşte Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolul 86 – „Duceţi-vă şi învăţaţi toate neamurile”.

„În orice învăţătură adevărată, elementul personal este esenţial. În în văţătura Sa, Hristos S-a ocupat de oameni în mod individual; El i-a pregătit pe cei doisprezece prin contact personal şi lucrare împreună cu ei. În particular, adesea, a dat cea mai preţioasă învăţătură unui singur ascul tător. El a dezvăluit comorile cele mai bogate rabinului celui onorat, vorbin du-i noaptea pe Muntele Măslinilor, şi femeii celei dispreţuite, cu care a vorbit la fântâna din Sihar, căci în aceşti ascultători El a sesizat inima neîmpietrită, mintea deschisă, spiritul receptiv. Nici chiar mulţimea care se înghesuia pe urmele Sale nu reprezenta pentru Hristos o masă nediferenţiată de făpturi omeneşti. El vorbea direct oricărei minţi şi făcea apel la fiecare inimă. Îi privea în faţă pe cei care-L ascultau, încuraja o faţă care se lumina şi o privire fugară de aprobare, lucruri care spuneau că adevărul atinsese sufletul; şi atunci, ca răspuns, vibra în inima Sa o bucurie plină de compasiune.” – Ellen G. White, Educaţie, pag. 231
Întrebări pentru discuţie
Începând din anul 1983, majoritatea comunităţilor adventiste noi din întreaga lume au fost înfiinţate de pionieri ai Misiunii Globale. Aceşti oameni merg să locuiască în mijlocul acelora cărora le slujesc şi le dau
mărturie, trăind la acelaşi nivel socio-economic cu ei. De ce crezi că au avut atât de mult succes?
– Discutaţi, în cadrul grupei, răspunsurile date la întrebările de la sfârşitul studiilor de duminică şi de miercuri.
– Preocuparea şi apropierea personală au deţinut un loc central în lucrarea Mântuitorului. În ce fel te-a ajutat să-L primeşti pe Isus cineva care s-a apropiat de tine? Împărtăşiţi-vă experienţele. Cum putem noi, ca biserică, să lucrăm mai bine pentru a sluji nevoilor personale ale oamenilor?
– Datorită exemplului de dragoste şi de acceptare dat de Domnul Isus, ar trebui să acceptăm pe oricine să se închine în biserica noastră, indiferent ce stil de viaţă are persoana respectivă?
Rezumat: Mântuitorul nostru Cel plin de compasiune a urât păcatul, dar i-a iubit pe păcătoşi. Metoda Sa de a Se apropia de oamenii din mulţime şi de a sluji nevoilor lor ar trebui să fie modelul nostru de a da mărturie astăzi. Datorită mântuirii pe care am primit-o prin El, noi le putem transmite şi celor de lângă noi dragostea şi iertarea Lui.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO