Oamenii erau atraşi de Isus. Marcu spune că ei Îl ascultau „cu plăcere” (Marcu 12,37) şi erau „uimiţi de învăţătura Lui” (Marcu 1,22; 11,8). De multe ori, El vorbea şi slujea unor mari mulţimi de oameni. Cu toate acestea, a existat şi un alt aspect al lucrării Domnului Hristos.
3. Citeşte următoarele pasaje. Ce au toate în comun? Ce mesaj important ne transmit ele, în legătură cu lucrarea de slujire? Ioan 3,1-13; 4,1-54; 9,1-7
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
La baza lucrării Domnului Isus de slujire a stat contactul personal cu oamenii. „Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu” (Luca 8,1). Pe parcursul câtorva decenii, solia Lui s-a răspândit în întreaga lume cunoscută pe atunci. Dar lucrul acesta a avut loc datorită faptului că mâna Învăţătorului atinsese personal viaţa unor oameni, iar acei oameni, în special cei doisprezece ucenici, au continuat ca, la rândul lor, să atingă personal alte vieţi. Cei doisprezece văzuseră cum Se purtase Domnul Isus cu oamenii. Auziseră cum le spunea cuvinte de mângâiere şi de încurajare mulţimilor care erau „necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor” (Matei 9,36). Îl auziseră pe Domnul spunând „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11,28-30). Ce solie mai atrăgătoare ar putea exista pentru oamenii din zilele noas tre, care sunt stresaţi, trudiţi şi împovăraţi şi care caută mângâiere şi linişte?
De ce atingerea personală este atât de importantă? Cum ai fost binecuvântat de cei care şi-au luat timp să slujească nevoilor tale în mod personal, de la suflet la suflet? Gândeşte-te cum îţi poţi folosi darurile şi timpul pentru a sluji direct şi personal nevoilor altcuiva.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO