Tot ce a spus şi a făcut Domnul a fost motivat de compasiune. Să observăm de câte ori spun scriitorii Evangheliilor că „I S-a făcut milă” de oameni. Uneori, aceasta însemna condamnarea deschisă a păcatului. Au fost ocazii în care El le-a vorbit cu asprime conducătorilor religioşi, dar întotdeauna a mustrat cu dragoste. În centrul manifestării acestei compasiuni a stat iertarea. De multe ori, Domnul a dat învăţătură despre iertare şi a oferit iertare. Având în vedere concepţia fundamentală a teologiei creştine, că noi suntem păcătoşi şi avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu, nu este de mirare că iertarea a fost o temă atât de importantă în viaţa şi în învăţăturile Sale.
4. Ce ne descoperă textele următoare cu privire la iertare? Matei 18,21.22; Luca 23,34; Ioan 8,1-11; Efeseni 4,32; 1 Ioan 2,12
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mântuitorul a ilustrat adeseori harul Său, folosind imaginea iertării unei mari datorii. Gândeşte-te că îi datorezi cuiva un milion de dolari şi că persoana aceea îţi anulează datoria. Imaginează-ţi cum te-ai simţi. Cam aşa este harul lui Dumnezeu. Iar motivul pentru care această datorie a fost anulată este acela că Domnul Isus Însuşi a plătit-o în locul nostru. În repetate rânduri, El a accentuat că aceia care au fost iertaţi trebuie să-i ierte şi ei la rândul lor pe alţii. Un creştin neiertător este o contradicţie de termeni. Gândeşte-te la parabola robului nemilostiv (Matei 18,21-34), la istoria Mariei şi a lui Simon fariseul (Luca 7,36-50) şi chiar la rugăciunea Domnului: „Şi ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă şi noi iertăm oricui ne este dator” (Luca 11,4). Când ne gândim la ce s-a întâmplat la cruce şi cât L-a costat pe Dumnezeu ca să ne poată ierta păcatele, nu este greu să înţelegem de ce este atât de important să învăţăm să-i iertăm pe cei care ne greşesc. Gândeşte-te la lumea noastră şi la cât de diferită ar fi, dacă am învăţa să ne iertăm unii pe alţii. Gândeşte-te la această diferenţă nu numai din perspectiva realităţii politice, ci şi din cea a relaţiilor personale şi a familiilor noastre.
Câte resentimente, câtă mânie şi câtă amărăciune ai adunat în tine din cauză că ai refuzat să ierţi? Cum poţi învăţa să-i ierţi pe cei care ţi-au greşit?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO