1. Citeşte Matei 4,25 şi Luca 6,17. Care două aspecte sunt subliniate în aceste pasaje, în legătură cu modul în care au răspuns oamenii faţă de lucrarea de slujire a Domnului Isus? Ce ne spun acestea cu privire la eficienţa slujirii Sale?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pe vremea aceea, nu exista transport public – nimeni nu se urca în avion, în maşină sau măcar pe bicicletă, ca să vină să-L vadă pe Mântuitorul. Spre deosebire de zilele noastre, pe atunci se călătorea îngrozitor de încet şi de nesigur, dar totuşi aceasta n-a fost o piedică – „multe noroade” veneau să-L asculte pe Domnul Isus.
2. Ce ne spun următoarele texte cu privire la motivele unora dintre aceia care veneau să-L asculte? Marcu 5,25-29; Ioan 12,9; 6,15
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Mulţimile de oameni care Îl urmau pe Domnul aveau motive diferite. Unii auziseră că El avea cuvintele vieţii şi că vorbea cu autoritate, iar ei flămânzeau după hrana spirituală. Alţii căutau vindecare fizică pentru ei înşişi, pentru prieteni sau pentru membrii familiei. Alţii voiau să vadă cu ochii lor şi să se convingă personal dacă El era Cel care avea să-i elibereze de sub jugul roman. Iar o altă categorie – cei care veneau pur şi simplu din curiozitate. Într-o ocazie, se strânseseră atât de mulţi şi se îngrămădeau atât de insistent în jurul Lui, încât Mântuitorul a trebuit să Se urce într-o barcă şi să le vorbească de la distanţă (Matei 13,2). Oamenii au început să vină la Domnul Isus în număr atât de mare, încât fariseii au comentat: „Iată că toată lumea se duce după El!” (Ioan 12,19, NIV).
Scrie un paragraf prin care să răspunzi la întrebarea: Care este motivul pentru care Îl urmez eu pe Domnul? Discutaţi răspunsurile în Sabat, în cadrul grupei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO