O lucrare care are în vedere întreaga fiinţă

6. Pe lângă predicarea Evangheliei, ce mai aveau de făcut ucenicii? Matei 10,7.8
_________________________________________________________________________________
Însărcinarea dată de Domnul Isus ucenicilor nu avea în vedere doar viaţa spirituală. Ucenicii trebuiau să înveţe şi să predice, dar şi să se îngrijească de nevoile fizice ale oamenilor. Cu siguranţă că, în final,
scopul suprem pentru oricine este mântuirea, viaţa veşnică, dar aceasta nu înseamnă să ignorăm durerea şi suferinţa pe care le întâlnim în jurul nostru. Atunci când a vorbit în sinagoga din Nazaret, Domnul Isus a citit din cartea lui Isaia şi a aplicat acele cuvinte la Sine Însuşi (vezi Luca 4,18.19). El nu numai că avea să-i ajute pe cei sărmani, pe orbi, pe cei asupriţi şi pe cei întemniţaţi, dar avea şi să vestească „anul de îndurare al Domnului” (vers. 19). Aici, Domnul Isus Se referă la anul jubiliar, sau de veselie (Levitic 25,8-54), care se serba la fiecare cincizeci de ani; atunci dreptul de proprietate asupra pământului se întorcea la proprietarii iniţiali.
7. Citeşte Levitic 25,8-54. Care pare să fie aici principala preocupare de ordin moral? Ce principiu îi transmite Domnul poporului Său?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aşa cum spune Ellen White, „se punea o barieră împotriva extremelor – fie îmbogăţirea, fie sărăcirea.” – Educaţie, pag. 43. În anul jubiliar, trebuia ca toţi sclavii să fie eliberaţi şi toate datoriile să fie şterse.
Domnul Isus Îşi instruieşte ucenicii să aibă o lucrare echilibrată. Fireşte că trebuiau să pregătească poporul pentru Împărăţia cerurilor, dar, în acelaşi timp, nu trebuiau să uite că, într-un sens important, Împărăţia era
deja în mijlocul lor, iar aceasta însemna că ei trebuiau să se îngrijească de toate nevoile oamenilor – inclusiv de cele fizice şi sociale. Slujind nevoilor celor din jur, noi îi putem face receptivi faţă de realitatea şi făgăduinţa vieţii veşnice.
Cum îi tratezi pe cei mai puţini favorizaţi de viaţă decât tine? Când a fost ultima dată când ai făcut ceva pentru cineva doar din compasiune şi din preocupare altruistă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO