Împărăţia cerurilor este aproape

1. Ce înseamnă că „Împărăţia cerurilor” este aproape? Ce înţelegi tu prin „Împărăţia cerurilor”? Matei 10,7

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O împărăţie este un teritoriu aflat sub autoritatea unui împărat. Împărăţia lui Dumnezeu, Împărăţia cerurilor, include nu numai un teritoriu geografic, ci şi unul spiritual. La un moment dat, Domnul Isus a spus chiar: „Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Luca 17,21).

2. Ce înseamnă că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul nostru? Cum trebuie să înţelegem această idee?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Înainte ca Domnul Isus şi ucenicii Lui să-şi înceapă lucrarea, Ioan Botezătorul a început să predice că Împărăţia cerurilor era aproape (Matei 3,2). Noul Testament Îl prezintă clar pe Domnul Isus ca fiind Împăratul promis al lui Israel, împlinirea tuturor speranţelor şi a profeţiilor Vechiului Testament (vezi Luca 1,32.33). Dar oamenii aşteptau un conducător politic, un împărat care să instaureze o stăpânire politică pe un anumit teritoriu geografic şi care să-i elibereze de romani. Împărăţia despre care predica Domnul Isus era cu totul diferită. Nu avea să vină abia după ce stăpânirea romană avea să fie răsturnată. Împărăţia cerurilor chiar venise. Oamenii puteau să-L vadă pe Domnul Isus, să-I audă cuvintele şi să înveţe principiile pe care se întemeiau mântuirea şi cerul. Acum puteau să înveţe să-I urmeze exemplul. Acum puteau să vadă cum acţionau principiile guvernării lui Dumnezeu în viaţa reală. Acum puteau să aleagă să facă parte din acea Împărăţie. Acum puteau avea făgăduinţa Duhului Sfânt, a biruinţei asupra păcatului şi a speranţei pentru viaţa veşnică.

În ce fel te bucuri chiar acum de privilegiul de a trăi în „Împărăţia lui Dumnezeu”? De care oportunităţi şi făgăduinţe încă nu profiţi pe deplin?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO