Matei 10 – Domnul Isus şi ucenicii Săi

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Leviticul 25,8-54; Matei 10; Ioan 10,10.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Deci, să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.” (Matei 10,31)

Gândul central al studiului: Înainte de a-i trimite ca misionari, să dea lumii mărturie despre El, Domnul Isus, Cel mai mare învăţător al lumii, le-a dat ucenicilor Săi învăţături. Ce principii putem învăţa noi, cei de astăzi, din cuvintele Lui?

Domnul Isus ştia că o parte importantă a misiunii Sale era aceea de a instrui un grup de urmaşi pentru a-I continua lucrarea. Astfel, acum, după ce a străbătut Galileea predicând, învăţând şi vindecând, El a ştiut că era timpul să-i trimită pe cei doisprezece ucenici ai Săi în prima lor misiune. Ei urmau să aibă parte de prima lor experienţă practică. Ucenicii primiseră o înaltă educaţie de specialitate, de la cel mai mare Învăţător pe care L-a cunoscut lumea vreodată. Ei văzuseră în Domnul Isus – pe viu, direct în acţiune – principiile pe care era întemeiat Universul. Văzuseră modelul suprem de cum trebuie să trăiască fiinţele omeneşti. Ucenicii fuseseră cu Domnul Isus timp de aproape un an. Ei trăiseră alături de Acela care era, El Însuşi, Calea, Adevărul şi Viaţa (Ioan 14,6). Venise în sfârşit timpul de a pune în practică ceea ce învăţaseră. Dar, înainte de a-i trimite în lucrare, Domnul le-a dat nişte instrucţiuni speciale.

În această săptămână, vom studia elementele fundamentale conţinute în cuvintele adresate de Domnul ucenicilor Săi, înainte de a-i trimite în prima lor misiune.

Pentru studiul Bibliei la rând: Isaia 11 – 37

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO