Citeşte Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolul 67 – „Vaiuri pentru farisei”.

„Fariseii se socoteau prea înţelepţi pentru a mai avea nevoie de învăţătură, prea neprihăniţi pentru a mai avea nevoie de mântuire, prea onoraţi pentru a mai avea nevoie de onoarea care vine de la Hristos.Mântuitorul S-a îndepărtat de ei pentru a-i găsi pe alţii, doritori de a primi solia Cerului. În pescarii neînvăţaţi, în vameşul din piaţă, în femeia din Samaria, în oamenii de rând care Îl ascultau cu plăcere, El a găsit noile Sale vase pentru vinul cel nou. Instrumentele care urmează să fie folosite în lucra rea Evangheliei sunt acele suflete care primesc cu bucurie lumina trimisă de Dumnezeu. Aceştia sunt agenţii Lui pentru a duce lumii cunoştinţa adevărului – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 279

„Vom putea face multe lucruri într-un timp mai scurt, dacă vom lucra aşa cum a lucrat Hristos. Vom avea multe de câştigat, dacă vom medita la felul în care El îi învăţa pe oameni. El a căutat să Se adreseze omului simplu. El avea un stil direct, simplu şi cuprinzător. Ilustraţiile pe care El le folosea le erau foarte familiare ascultătorilor săi. El ilustra adevăruri de o importanţă veşnică, folosind lucruri din natură, legând astfel cerul şi pământul.” – Ellen G. White, Evangelism, pag. 565

Întrebări pentru discuţie

– De ce nu este suficient să credem că Domnul Isus a fost doar un mare învăţător moral? Ce speranţă avem, dacă Domnul Hristos nu a fost decât un învăţător moral şi nimic altceva?

– Discutaţi, în cadrul grupei, răspunsurile pe care le-aţi dat la întrebarea finală din studiul de luni.

– Indiferent ce am avea de spus în privinţa fariseilor, un lucru nu ar trebui să uităm. Ei erau membri ai bisericii rămăşiţei lui Dumnezeu, elita singurei credinţe din lume care avea adevărul prezent. Care este mesajul şi avertizarea pentru noi?

Rezumat: Domnul Isus este cel mai important personaj din istoria omenirii. Viaţa şi învăţăturile Lui ne arată nu numai cum să trăim şi cum să-i tratăm pe cei din jur, ci şi calea către viaţa veşnică – prin credinţa în mântuirea pe care ne-a adus-o El, murind pe cruce.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO