Dragoste faţă de nişte făţarnici

8. Care este mesajul din Romani 5,8? Cât de în serios îl luăm? Cu alte cuvinte, înţelegem noi că moartea Domnului Hristos i-a inclus şi pe cei mai răi dintre păcătoşi, chiar şi pe făţarnicii despre care citeam în studiul de ieri?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Lucrul cel mai uimitor din viaţa Domnului Isus a fost acela că, nici măcar în împrejurările cele mai aspre şi mai potrivnice, El nu a pierdut din vedere misiunea pentru care venise pe pământ: aceea de a-i mântui pe cei pierduţi. Chiar şi atunci când atârna pe cruce, când povara păcatelor întregii lumi apăsa asupra Sa, zdrobindu-I viaţa, binele celorlalţi a fost mereu prezent în mintea Sa (vezi Luca 23,34.42.43; Ioan 19,26). Ce lecţie extraordinară pentru noi, care suntem chemaţi să călcăm pe urmele Sale! Adevărul acesta li se aplică şi liderilor religioşi pe care Domnul Isus i-a mustrat. În studiul de ieri, am citit despre demascarea lor usturătoare, aşa cum este ea raportată în Matei 23.

9. Citeşte Matei 23,37. Prin ce se deosebeşte, ca ton, acest pasaj de restul capitolului? Ce ne spune aceasta despre Domnul Isus şi despre sentimentele Sale chiar şi faţă de cei pe care tocmai îi demascase şi îi mustrase? Ce principiu foarte important descoperim aici? Cum putem aplica acest principiu în viaţa noastră şi în atitudinea noastră faţă de alţii, chiar şi faţă de aceia care resping sfaturile şi îndemnurile noastre?

_________________________________________________________________________________

Lucrarea misionară nu este uşoară. Să ne uităm la ce s-a întâmplat când Domnul Isus a fost pe pământ, la felul în care au reacţionat mulţi dintre oamenii de atunci. Şi totuşi, chiar şi faţă de cei mai răi şi mai împotrivitori dintre ei, Domnul Isus a manifestat dragoste şi compasiune. Sentimentele noastre faţă de cei care ne resping nu ar trebui să fie mânie, dispreţ sau ură, ci milă, preocupare şi grijă. Atunci când refuză să ne asculte, oamenii nu ne resping pe noi personal, ci pe Domnul Isus.

Cum le răspunzi acelora care reacţionează negativ faţă de mărturia ta? Cum poţi învăţa să simţi faţă de ei compasiune şi nu mânie sau resentimente? De ce mânia şi resentimentele nu ar face decât să înrăutăţească situaţia?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO