Una dintre cele mai renumite acţiuni misionare ale lui Pavel a avut loc în Atena, căminul unora dintre cei mai mari filozofi ai Antichităţii, printre care Socrate, Platon şi Aristotel. Şi totuşi, un lucru foarte interesant: cu toată filozofia şi cu tot interesul ei pentru raţiune şi logică, cetatea era încă „plină de idoli” (Fapte 17,16). Ce dovadă de netăgăduit cu privire la faptul că, în cele din urmă, filozofia nu poate să răspundă nevoilor omului!

6. La ce metodă apelează Pavel, în încercarea de a ajunge la inima acestor oameni? La ce nu apelează? Ce rezultat au avut eforturile lui? Fapte 17,18-34

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Epicurienii susţineau că fericirea vine dintr-o viaţă bună, cu plăceri modeste. Stoicii, pe de altă parte, îi îndemnau pe oameni să fie mulţumiţi cu ce au. Împreună, filozofii stoici şi cei epicurieni l-au auzit pe Pavel vorbind în piaţa publică şi au început să-l ia în râs sau să-l contrazică, numindu- l „palavragiu” (Fapte 17,18). În ciuda faptului că l-au ridiculizat, aceşti filozofi l-au invitat pe Pavel să vorbească la o întâlnire a Areopagului – un grup de filozofi care stabileau valoarea învăţăturilor noi – pe ceea ce cunoaştem sub numele de Colina lui Marte.

În cuvântarea lui, Pavel îşi adaptează mesajul pentru acel auditoriu păgân (vers. 22-25), legându-l de cultura ateniană. El se referă la o statuie înălţată în cinstea unui zeu necunoscut, zeu pe care-L identifică apoi cu Dumnezeul Creator. Pavel nu se referă niciun moment la Scripturi, aşa cum ar fi procedat cu un auditoriu de cultură iudaică, ci îndreaptă atenţia ascultătorilor către lumea naturală, cu care erau familiarizaţi şi pe care o leagă de supranatural. Însă, deşi nu foloseşte Scripturile, mesajul pe care li-l adresează este evident scripturistic.

În ce fel îi vorbesc inimii tale lucrurile din natură despre Dumnezeu? Cum ai putea cultiva mai bine aprecierea faţă de Creatorul nostru, prin lucrurile din natură?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO