3. Ce vrea să spună Pavel atunci când afirmă că s-a „făcut tuturor totul”? 1 Corinteni 9,22

_________________________________________________________________________________

Putem să avem toată încrederea că, indiferent la ce se referă aici, apostolul nu pledează în favoarea compromisului. El nu vorbeşte despre schimbarea Evangheliei, a doctrinelor, a eticii sau a vreunui adevăr din

Cuvântul lui Dumnezeu. El ne spune cum putem face aceste lucruri cât mai atrăgătoare şi mai uşor de înţeles cu putinţă pentru diferitele culturi cu care venim în contact.

Pavel şi-a adaptat metoda de abordare, folosind căi diferite pentru a ajunge la oameni diferiţi. De exemplu, în încercarea de a-i atrage pe iudei, atunci când ajungea într-o cetate, Pavel mergea la sinagogă şi-i învăţa pe oameni acolo (vezi Fapte 9,19-22; 13,14-16).

4. Unde începe şi unde încheie Pavel, în predica lui, scurta trecere în revistă a istoriei biblice? La ce autoritate apelează el pentru a dovedi că Domnul Isus este Mesia? Ce ne spune lucrul acesta cu privire la modul în care îi aborda Pavel pe iudei? Fapte 13,16-42

_________________________________________________________________________________

5. Prin ce se deosebeşte modul în care vorbeşte Pavel cu păgânii – care nu credeau în Vechiul Testament – de cel în care li se adresează iudeilor? Fapte 14,8-18

_________________________________________________________________________________

Pavel nu apelează deloc la Scriptură ca autoritate (în versetul 15, el face o oarecare referire la Vechiul Testament, dar nu ca la o autoritate, ci aşa cum ar fi citat un poet). În loc de aceasta, el apelează la lumea naturală şi la dovezile pe care le dă natura despre un Dumnezeu Creator. În acelaşi timp, el arată inutilitatea închinării la idoli.

Cât de departe ar trebui să fim dispuşi să mergem în încercarea de a-i întâmpina pe oameni în propria lor cultură? Cum putem evita pericolul de a merge prea departe, adică de a compromite adevărul, în încercarea noastră de a-l face accesibil?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO