În afară de Domnul Isus Însuşi, apostolul Pavel este cea mai influentă persoană din Noul Testament. El a dus Vestea cea Bună într-o mare parte a lumii cunoscute în acea vreme. Pavel s-a născut în Tars, pe atunci capitala Ciliciei, o provincie romană, situată pe teritoriul Turciei de astăzi. Zona era renumită pentru ţesăturile făcute din păr de capră, folosite la confecţionarea corturilor. Aceasta era ocupaţia lui Pavel (Fapte 18,3).

1. Cum ne pot ajuta următoarele texte să înţelegem de ce a putut Pavel să fie atât de eficient ca martor al lui Hristos, în acel moment al istoriei? Fapte 22,3-5.25-29; Romani 11,1; Filipeni 3,5
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cetăţenia romană dobândită prin naştere era foarte preţuită. În zilele lui Pavel, cetăţenia romană putea fi cumpărată cu 500 de drahme, salariul pe aproape doi ani pentru un lucrător din clasa de mijloc. Cetăţenia romană aducea cu sine anumite privilegii: nu era permis ca un cetăţean roman să fie biciuit sau condamnat la moarte fără ca, mai întâi, să fie judecat (vezi Fapte 22,23-29); acesta avea dreptul de a vota, de a semna contracte şi de a se căsători legitim şi era scutit de la plata taxelor.
Şi totuşi, Pavel era şi evreu, şi încă unul cu o bogată moştenire spirituală. În ultimii ani ai vieţii, apostolul s-a referit adeseori la moştenirea lui, spunând: „Am învăţat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-amănuntul Legea părinţilor noştri şi am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteţi şi voi toţi azi” (Fapte 22,3).

Pavel provenea din seminţia lui Beniamin şi fusese educat ca fariseu, studiind sub îndrumarea marelui Gamaliel (vers. 3), unul dintre cei mai de frunte învăţători iudei ai vremii (vers. 3). Din epistola adresată de Pavel galatenilor, aflăm că el era „însufleţit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti” (Galateni 1,14). Această râvnă s-a transformat într-o persecuţie înverşunată împotriva celor care deveneau urmaşi ai Domnului Isus.
Iudeu plin de zel, cetăţean roman, Pavel avea să devină, în curând, cel mai mare apostol pe care l-a avut lumea vreodată.
Care aspecte ale vieţii tale (naţionalitatea, educaţia, mediul în care ai crescut etc.) pot fi de un folos special în lucrarea misionară? Cum poţi să profiţi de mediul din care provii pentru a da o mai bună mărturie pentru Domnul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO