Pentru o vreme ca aceasta –apostolul Pavel

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Fapte 9,1-9; 22,3-5.22-29; Romani 7,19-25; 11,1; Filipeni 3,5; 2 Petru 1,3-8.
Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Eu dar, mă pot lăuda în Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu.”
(Romani 15,17)

Gândul central al studiului: Apostolul Pavel a avut un puternic impact asupra lumii cunoscute pe atunci, răspândind creştinismul mult dincolo de graniţele geografice ale Israelului şi ale poporului iudeu. Viaţa şi slujirea lui sunt un model pentru misiunea noastră de astăzi.
Ideea că Vestea Bună, Evanghelia, era o veste bună şi pentru neamuri a fost de-a dreptul şocantă pentru nişte oameni care, în ciuda învăţăturilor date chiar de profeţii lor, fuseseră crescuţi într-o concepţie cu totul diferită. Mântuirea lui Dumnezeu este pentru întreaga lume, nu doar pentru poporul iudeu. Ce răsturnare de paradigmă!
Apostolul Pavel a fost liderul-cheie în a pune în practică această revelaţie. Mediul din care venea, personalitatea lui şi chemarea pe care i-a adresat-o Dumnezeu au făcut din el persoana potrivită la timpul potrivit pentru a călăuzi biserica în această nouă eră a misiunii pentru toţi oamenii.
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a trecut printr-un proces asemănător la sfârşitul secolului al XIX-lea, când şi-a început lucrarea misionară dincolo de graniţele Americii de Nord. A fost un pas radical, care a aşezat temelia pentru lucrarea misionară adventistă internaţională, care se desfăşoară astăzi în peste două sute de ţări.

Pentru studiul Bibliei la rând: Psalmii 78 – 118

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO