Pavel: convertirea şi chemarea lui

Apostolul Pavel nu a fost dintotdeauna „apostolul Pavel”. El a fost Saul din Tars, persecutor al bisericii primare. Apoi, a avut o experienţă care l-a orientat pe o direcţie care avea să schimbe nu numai viaţa lui, ci şi istoria lumii.
2. Citeşte experienţa convertirii lui Pavel. Ce s-a întâmplat cu el, lucru care l-a schimbat atât de mult? Cât de greu trebuie să îi fi fost să accepte că fusese îngrozitor de greşit cu privire la Domnul Isus? Fapte 9,1-9
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Pavel nu a avut nevoie de o explicaţie teologică profundă, ca să I se predea lui Hristos cu totul. Chiar atunci şi acolo, el s-a predat Domnului, întrebând: „Doamne, ce vrei să fac?” (vers. 6). Înverşunatul împotrivitor era acum slujitorul Lui, umil şi zdrobit.
După convertire, Pavel i-a întâlnit pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan – cei care erau adevăraţi „stâlpi” în mijlocul apostolilor – şi aceştia au fost de acord că Pavel primise chemarea specială de a merge ca apostol al neamurilor (Galateni 2,7-9).
3. Ce titlu şi ce misiune, care Îi fuseseră atribuite Domnului Isus, aplică Pavel şi Barnaba şi la ei înşişi? Fapte 13,47; Isaia 49,5.6 (vezi şi Luca 2,30-32)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Cu toate că Pavel se considera un sol trimis de Dumnezeu la neamuri, el a propovăduit Vestea Bună şi în mijlocul poporului iudeu. În acelaşi fel, ceilalţi apostoli, precum Petru, care au predicat în special pentru iudei, au fost folosiţi de Dumnezeu şi pentru a da mărturie în mijlocul neamurilor.
De fapt, Petru a fost cel dintâi apostol trimis să le predice celor dintre neamuri (vezi Fapte 10).
Probabil că foarte puţini dintre noi am avut o experienţă a convertirii atât de spectaculoasă ca Pavel. Cu toate acestea, la un moment dat, toţi avem nevoie de convertire. Care a fost experienţa convertirii tale? Ce ai învăţat din ea, prin care i-ai putea ajuta şi pe alţii să aibă o experienţă de acest fel?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO