1. Citeşte Ioan 1,29. Care este semnificaţia faptului că Ioan Îl numeşte pe Isus „Mielul lui Dumnezeu”?
Cortul din pustie s-a aflat în centrul închinării lui Israel timp de sute de ani. Şi, atâta timp cât I-au rămas credincioşi lui Dumnezeu, israeliţii au privit acest edificiu sacru ca pe locul mântuirii, locul ispăşirii între Dumnezeu şi poporul Său. Manifestările supranaturale, care însoţiseră dedicarea construcţiei (vezi Exod 40,34.35), lăsaseră o impresie de neşters în mintea celor care fuseseră martori oculari.
Prezenţa lui Dumnezeu la dedicarea Templului, confirmată prin semne, nu lăsase să se întrevadă nimic din viitorul atât de tulbure pe care avea să-l aibă edificiul. Distrus complet de către armatele babiloniene, acesta avea să fie rezidit ulterior, cu toate că nu avea să se mai ridice niciodată la splendoarea de mai înainte. Şi totuşi, acesta a fost Templul în care a intrat Isus, cel care I-a simţit paşii. Şi, în timp ce Isus murea pe o cruce în afara Ierusalimului, într-o după-amiază de vineri, acum două mii de ani, în Sfânta Sfintelor din acest templu perdeaua avea să se sfâşie, în mod misterios, în două, de sus până jos (Mat. 27,51).
„Era ceasul jertfei de seară. Mielul, reprezentându-L pe Domnul Hristos, fusese adus ca să fie junghiat”. Dar pământul se cutremură şi „cu un zgomot puternic, perdeaua dinăuntru a templului este ruptă de sus până jos de o mână nevăzută, permiţând mulţimii să privească un loc ce
era odată plin de prezenţa lui Dumnezeu”. Într-o clipă, acest loc unde „sălăşluise Şechina” şi unde „Îşi manifestase Dumnezeu slava, deasupra capacului milei”, este acum deschis privirii tuturor! „Locul cel mai sfânt din Sanctuarul pământesc nu mai era deloc sfânt”.
Apoi, în cuvinte dramatice, autoarea continuă: „Totul este cuprins de groază şi confuzie. Preotul era gata să înjunghie victima; dar cuţitul cade din mâna sa fără putere şi mielul scapă. Tipul întâlneşte antitipul în moartea Fiului lui Dumnezeu. Marele sacrificiu a fost adus… Era ca şi când un glas ar fi spus închinătorilor: Acum s-a terminat cu toate jertfele şi darurile pentru păcat. Fiul lui Dumnezeu a venit, după Cuvântul Său”. – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 756, 757
Mulţi dintre creştinii de astăzi consideră reconstruirea Templului din Ierusalim ca fiind un semn al sfârşitului. Chiar dacă ar fi reconstruit Templul şi ar reîncepe să fie aduse jertfe, de ce aceste jertfe nu ar avea nicio putere să lupte cu problema păcatului?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO