Marele nostru Preot (Evrei 7,25)

În primele capitole ale Epistolei către Evrei, apostolul vorbeşte foarte mult despre îngeri şi statutul lor, despre Moise şi experienţa din pustie, despre Iosua şi Ţara Canaanului, despre proroci, despre Avraam şi despre Melhisedeh. Însă când ajunge la capitolul 8, versetul 1, el ne readuce brusc la tema centrală:

2. Citeşte Evrei 8,1.2. Care este elementul principal în tot ceea ce spune apostolul în aceste versete?
________________________________________________________________________________
În organizarea fizică a taberei israelite din vechime, închinătorul de rând era separat de Sfânta Sfintelor din Sanctuar prin câteva bariere. Pentru a dobândi accesul fizic acolo, ar fi trebuit să treacă de preoţi şi de leviţi, precum şi de zonele interzise care împrejmuiau Locul Sfânt. Dar acum, spune autorul Epistolei către Evrei, Hristos, Preotul şi Mijlocitorul nostru ceresc, a deschis uşa pentru un acces nelimitat în Sanctuarul ceresc, în sala tronului viului Dumnezeu. „Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului”, spune scriitorul biblic, „ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evr. 4,16). Isus este Mijlocitorul nostru în cer.
Cu toate că nu ştim forma exactă a mijlocirii lui Isus pentru noi, Scriptura ne dă exemple în legătură cu această idee, deşi dintr-o perspectivă omenească. Două dintre aceste exemple apar în viaţa lui Moise, în legătură cu răzvărtirea de la Cades-Barnea (Num. 14,10-20) şi cu făurirea viţelului de aur (Exod 32,9-14; 30-32). Sunt două pasaje cât se poate de explicite. „Iartă-le acum păcatul!”, pledează Moise înaintea lui Dumnezeu, în această ultimă referinţă, „Dacă nu, atunci şterge-mă din cartea Ta pe care ai scris-o!” (vers. 32).
Întâlnim astfel de forme de mijlocire preoţească şi în Daniel (Dan. 9) şi în binecunoscuta rugăciune a lui Isus, înălţată înainte de patimile Sale (Ioan 17).

3. Studiază următoarele pasaje-cheie din Evrei, ca exemple ale lucrării pe care o îndeplineşte Marele nostru Preot ceresc pentru noi: Evr. 2,18; 7,25; 8,3-10; 9,11.14; 10,11-17. Întreabă-te: Cum mă ajută, în umblarea mea alături de Domnul, să ştiu că Isus face acest lucru pentru mine? Cum pot aplica aceste făgăduinţe în viaţa mea?

________________________________________________________________________________

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO