Cuvântul ucenic, sau discipol, vine din cuvântul grecesc mathetes, care
înseamnă „învăţăcel”, „persoană dată să facă ucenicie”, „adept”. El descrie
o persoană care şi-a stabilit un scop. În Noul Testament, cuvântul
acesta este folosit mai ales cu referire la ucenicii Domnului Isus, în special
în Evanghelii. El se referă la „un ucenic sau un copil ataşat de un
învăţător sau de o mişcare; o persoană devotată instruirii şi misiunii date
de învăţător sau de respectiva mişcare.” – Paul J. Achtemeier, ed. Harper’s
Bible Dictionary
(New York: Harper San Francisco, 1985), pag. 222.
Aşadar, ucenicul este un copil sau un învăţăcel care este dat să facă ucenicie
pe lângă un maestru sau învăţător, să fie instruit de acesta. Nu poate
exista ucenic fără un învăţător. În Noul Testament, termenul ucenic este
folosit în special cu referire la ucenicii Domnului Isus.
Ucenicia implică dispoziţia de a face ce ţi se porunceşte şi de a-ţi lua
angajamente.
3. Ce a vrut să spună Domnul Isus şi ce fel de chemare a adresat El mulţimii
atunci când a făcut declaraţia din Luca 14,25.26? Cum se aplică aceste
cuvinte la viaţa noastră de fiecare zi?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Dacă a fi creştin înseamnă a fi ucenic, ai cui ucenici sunt creştinii moderni?
Faţă de cine ar trebui să-şi manifeste loialitatea şi consacrarea?
Faţă de biserică? Faţă de doctrine? Faţă de un predicator harismatic, priceput
în a învăţa şi instrui? Sau faţă de Domnul Isus?
4. Ce spune 1 Corinteni 1,10-17, în special versetul 12, cu privire la această
relaţie?

______________________________________________________________
În Noul Testament, ucenic era acela pe care îl învăţa Domnul Isus şi care
se angaja să-L urmeze pe El. S-a schimbat ceva astăzi? Reciteşte cuvintele Sale din pasajul din Luca. Cât de bine ţi se potriveşte descrierea? Eşti cu adevărat un ucenic al lui Hristos? Ce spune răspunsul dat despre tine şi despre angajamentul tău faţă de Domnul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO