5. Citeşte Marcu 1,19.20 (vezi şi Mat. 4,18.19). Ce ne spun aceste versete
despre modul în care oamenii devin urmaşi ai lui Isus?

______________________________________________________________
În majoritatea situaţiilor prezentate în Noul Testament, ucenicii au
fost aleşi, adică Domnul i-a chemat, iar ei au răspuns chemării. Cu alte
cuvinte, nimeni nu se face singur ucenic, ci devine ucenic răspunzând unei
chemări.
6. Ce ne spun următoarele texte în legătură cu acest subiect?
Marcu 2,13-14 __________________________________________________
______________________________________________________________
Marcu 3,13.14 __________________________________________________
______________________________________________________________
Luca 5,8-11 _____________________________________________________
______________________________________________________________
Ioan 1,43 ______________________________________________________
______________________________________________________________
Fapte 9,4-6 ____________________________________________________
______________________________________________________________
Aceste texte arată că, în cazul primilor ucenici, iniţiativa nu le aparţinea
ucenicilor, ci Învăţătorului. Fiecare ucenic răspundea chemării adresate
lui de Domnul.
Nici măcar răspunsul la chemarea adresată de Isus nu-i aparţinea în
întregime celui chemat. Iniţiativa era a lui Isus: „Nimeni nu poate veni la
Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis” (Ioan 6,44). Într-adevăr, ucenicia
este o lucrare a harului. Dumnezeu a pus la dispoziţie mijloacele mântuirii.
El ne adresează chemarea şi ne îndeamnă să o acceptăm. Se poate
îndoi cineva că mântuirea este, în întregime, prin har?
Chiar faptul că citeşti aceste cuvinte este o dovadă că Dumnezeu lucrează
în viaţa ta. Cum ai răspuns chemării Învăţătorului? Cum confirmă faptele tale acest răspuns?


 Pentru studiul Bibliei la rând: Geneza 1, Geneza 2, Geneza 3

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO