Domnul Hristos in cuptorul incercarilor

Domnul Hristos
în cuptorul încercărilor

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Mat. 2,1-18; 27,51.52; Luca 2,7.22-24;
22,41-44; Ioan 8,58.59; Rom. 6,23; Tit 1,2.

Sabat după-amiază
Text de memorizat: „Şi, pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas
tare: ’Eli, Eli, Lama Sabactani?’ adică: ’Dumnezeul Meu, Dumnezeul
Meu, pentru ce M-ai părăsit?’” (Matei 27,46)

Gândul central al studiului: Ce a suferit Domnul Hristos în locul nostru?
Ce putem învăţa din suferinţa Sa?
De câte ori ne gândim la problema suferinţei, se ridică întrebarea:
Cum au apărut păcatul şi suferinţa? Prin revelaţie divină, avem răspunsul
corect: au apărut, pentru că fiinţe cu libertate de alegere au abuzat de
libertatea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Dar răspunsul acesta conduce
la o altă întrebare: A ştiut Dumnezeu dinainte că aceste fiinţe aveau să
cadă? Da, dar, în mod evident, a considerat că, aşa cum scria C. S. Lewis,
„merita riscul”.
Merita riscul? Pentru cine? Pentru noi, în timp ce Dumnezeu stă
liniştit în cer, pe tronul Său? Nu. Libertatea fiinţelor pe care le crease Îi
era atât de sfântă, încât, decât să ne nege libertatea, Dumnezeu a preferat
să poarte în El Însuşi povara suferinţei cauzate de faptul că noi am abuzat
de această libertate. Şi descoperim această suferinţă în viaţa şi în moartea
lui Isus, Cel care, suferind în trup omenesc asemenea nouă, a creat între
Cer şi Pământ legături care vor dura în veşnicie.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO