Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, cap. 56 „Eli şi fiii săi” şi cap. 60
„Încumetarea lui Saul”
.
Supunerea faţă de voinţa lui Dumnezeu se produce doar când murim
faţă de propriile dorinţe şi ambiţii. Lucrul acesta deschide drumul pentru o
adevărată slujire pentru alţii. Noi nu putem trăi pentru Dumnezeu, fără să
devenim o jertfă şi fără o continuă dispoziţie de a asculta glasul Său. Pentru
a supune pe deplin voinţa noastră voinţei Tatălui, trebuie să recunoaştem
pericolul de a ne încrede în noi înşine sau în altceva decât Cuvântul şi
puterea Sa. Cum supunerea faţă de voinţa lui Dumnezeu este esenţa unei
vieţi ca a lui Hristos, Dumnezeu poate să îngăduie în viaţa noastră încercări
care să ne înveţe să depindem de El şi să ne încredem în El.
„Neglijenţa lui Eli este adusă în mod clar înaintea fiecărui tată şi
înaintea fiecărei mame de pe pământ. Din afecţiunea lui nesfântă sau din
lipsa dorinţei de a îndeplini o datorie neplăcută, el a cules un seceriş de
fărădelege în fiii săi pervertiţi. Atât părintele care a permis răul, cât şi
copiii care l-au practicat erau vinovaţi înaintea lui Dumnezeu şi El n-a
acceptat nicio jertfă şi niciun dar pentru păcatul lor.” – Ellen G. White,
Îndrumarea copilului, pag. 276
Întrebări pentru discuţie:
1. Discutaţi despre Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ ca un om, ca
să moară pentru păcatele noastre. Ce ne spune lucrul acesta cu privire la
ce înseamnă lepădarea de sine şi jertfirea de sine pentru binele altora?
Cum putem să manifestăm fiecare acest fel de supunere şi de sacrificiu
de sine pe care L-a manifestat Domnul Isus pentru noi, la cruce?
2. Ce sfat i-ai da cuiva care se bazează mai degrabă pe propriile puteri
decât pe Dumnezeu? Ce i-ai putea spune, astfel încât să-i alungi teama
de a nu cunoaşte sau de a nu putea controla viitorul?
3. Rugaţi-vă, în cadrul grupei, pentru acele persoane despre care ştiţi că
întâmpină dificultăţi în a se supune voinţei lui Dumnezeu, ca să poată
descoperi că încrederea în voinţa lui Dumnezeu este singura cale către
o pace durabilă. În acelaşi timp, ce puteţi face, în mod concret, pentru
a-i ajuta pe aceşti oameni să vadă că se pot supune lui Dumnezeu şi
că planul Său pentru ei este întotdeauna cel mai bun? Cum vă poate
folosi Dumnezeu pentru a-i ajuta şi pe alţii să cunoască dragostea Sa şi
bunăvoinţa Sa de a le purta de grijă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO