Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu.
Evrei 3:4

Ascultă ediția audio aici.

Templul iudaic a fost construit din pietre tăiate din carierele din munți și cioplite, iar fiecare piatră era pregătită special pentru a-și ocupa locul ei în Templu, fasonată, lustruită și verificată înainte de a fi dusă la Ierusalim. Și când toate au fost aduse pe teren, construcția s-a ridicat fără sunet de topor sau de ciocan. Această clădire reprezintă templul spiritual al lui Dumnezeu, care este alcătuit din materiale adunate din fiecare neam, limbă și popor, din toate clasele sociale, de sus și de jos, bogați și săraci, învățați și neînvățați. Acestea nu sunt niște materiale moarte, care să fie ajustate cu ciocanul și cu dalta. Ele sunt pietre vii, scoase din cariera lumii cu ajutorul adevărului, iar Marele Meșter Zidar, Domnul templului, le cioplește acum și le șlefuiește potrivindu-le pentru a-și ocupa locul lor în templul spiritual. Atunci când va fi încheiat, acest templu va fi desăvârșit în toate părțile lui, atrăgând admirația îngerilor și a oamenilor, deoarece Constructorul și Făcătorul lui este Dumnezeu.

Nu există nicio persoană, niciun popor care să fie perfect în obiceiuri și în gândire. Fiecare are de învățat de la celălalt. De aceea, Dumnezeu dorește ca diferitele naționalități să se amestece, să fie una în gândire și în scop. Atunci va fi manifestată unitatea care există în Hristos.

Aproape că mă temeam să vin în această țară, pentru că i-am auzit pe foarte mulți spunând că diferitele naționalități ale Europei sunt ciudate și că trebuie să le abordezi într-un anumit fel. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu le este promisă tuturor acelora care simt că au nevoie de ea și o cer. Dumnezeu îi poate aduce pe oameni în punctul în care ei să primească adevărul. Lăsați-L pe Domnul să vă ia în stăpânire mintea și să o modeleze, precum este modelat lutul de mâinile olarului, și aceste dificultăți nu vor mai exista! Priviți la Isus, frații mei, copiați manierele și atitudinea Lui și nu veți întâmpina nicio dificultate în a ajunge la aceste categorii sociale diferite!

Nu avem șase modele de urmat (…); avem unul singur, și acesta este Isus Hristos. Dacă frații italieni, frații francezi și frații germani ar fi asemenea Lui, atunci ei și-ar așeza picioarele pe aceeași temelie a adevărului; același spirit care locuiește într-unul va locui și în celălalt – Hristos în ei, nădejdea slavei. Vă avertizez, frați și surori, să nu ridicați un zid de separare între naționalități! Dimpotrivă, căutați să îl dărâmați oriunde există! Noi ar trebui să ne străduim să aducem totul la armonia care este în Isus, acționând în vederea aceluiași obiectiv: salvarea semenilor noștri. (Mărturii pentru biserică, vol. 9, pp. 180, 181)

Ce diferențe etnice sau culturale continuă să divizeze biserica?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO