Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului.
Ioan 5:22

Ascultă ediția audio aici.

Între prima și a doua venire a lui Hristos se va vedea o uimitoare deosebire. Nicio limbă omenească nu ar putea descrie a doua venire a Fiului omului pe norii cerului. El vine cu propria Lui slavă, cu slava Tatălui Său și cu cea a sfinților îngeri. Va fi îmbrăcat în haina de lumină pe care o poartă din zilele veșniciei. Îngerii Îl vor însoți. Zece mii de ori zece mii vor fi în escorta Lui și de-a lungul drumului Său. (…) Vocea lui Hristos va pătrunde în morminte și va ajunge la urechea celor morți, „toți cei din morminte vor auzi glasul Lui” (Ioan 5:28).

„Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui” (Matei 25:32). Cel care a murit pentru omenire trebuie să fie și Cel care o judecă în ziua sfârșitului, pentru că „Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. (…) Și I-a dat putere să judece întrucât este Fiu al omului” (Ioan 5:22,27). Ce zi va fi aceea când cei care L-au respins pe Hristos Îl vor privi pe Cel pe care păcatele lor L-au străpuns! Atunci ei vor afla că Hristos le-ar fi oferit tot cerul dacă ei ar fi stat alături de El ca niște copii ascultători, că El a plătit un preț infinit să-i răscumpere, dar ei nu au vrut să accepte eliberarea din robia apăsătoare a păcatului. (…)

În timp ce stau cu privirea înmărmurită la slava Sa, în minte le apar străfulgerări de amintiri cu Fiul omului îmbrăcat în haina omenească. Ei își aduc aminte cum L-au tratat, cum L-au refuzat și cum s-au alăturat marelui apostat. Scenele vieții lui Hristos le apar în față cu toată claritatea. Tot ce a făcut El, tot ce a spus, întreaga umilire pe care a suferit-o El, coborât să-i salveze din decăderea păcatului, se vor ridica înaintea lor condamnându-i. (…)

Ei aud din nou vocea lui Pilat spunând: „Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte” (Luca 23:15). Văd scenele rușinoase din sala de judecată, când Baraba stătea alături de Hristos și ei au avut privilegiul să-L aleagă pe Cel Nevinovat. Vor auzi iarăși cuvintele lui Pilat: „Pe care voiți să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numește Hristos?” (Matei 27:17). Ei aud răspunsul: „La moarte cu Omul acesta și sloboade-ne pe Baraba” (Luca 23:18). La întrebarea lui Pilat: „Ce să fac cu Isus?” răspunsul lor a fost: „Răstignește-L! Răstignește-L!” (Review and Herald, 5 septembrie 1899)

Ce mă impresionează cel mai mult din această scenă de judecată?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO