Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei.
Isaia 49:16

Ascultă ediția audio aici.

Satana cunoaște foarte bine păcatele pe care copiii lui Dumnezeu au fost ispitiți să le comită și își îndreaptă acuzațiile împotriva lor, spunând că prin păcate ei au pierdut ocrotirea divină și pretinzând că are dreptul să-i distrugă. El declară că aceștia merită la fel de mult ca el să fie scoși de sub ocrotirea lui Dumnezeu.

„Aceștia sunt”, zice el, „cei care să-mi ia locul în cer mie și îngerilor care s-au unit cu mine? Ei declară că ascultă de Legea lui Dumnezeu, dar i-au respectat principiile? N-au fost ei iubitori mai mult de sine decât de Dumnezeu? Nu și-au pus interesele proprii mai presus de slujirea Sa? N-au iubit ei lucrurile din lume? Ia uitați-vă la păcatele care le-au caracterizat viața! Iată-le egoismul, răutatea, ura unul față de altul! Mă va alunga Dumnezeu pe mine și pe îngerii mei din prezența Sa și să-i răsplătească pe aceia care s-au făcut vinovați de aceleași păcate? Tu nu poți face aceasta în dreptate, Doamne! Dreptatea cere ca să se pronunțe hotărârea împotriva lor.”

Deși au păcătuit, urmașii lui Hristos nu s-au lăsat stăpâniți de uneltele satanice. Ei s-au pocăit de păcate și L-au urmat pe Domnul în umilință și în pocăință, iar Avocatul divin pledează în favoarea lor.

Acela care a fost insultat cel mai mult de nerecunoștința lor, care le cunoaște păcatul, dar și pocăința, declară: „Domnul să te mustre, Satano! Eu Mi-am dat viața pentru aceste suflete. Sunt săpate în palmele Mele. Cu toate imperfecțiunile lor de caracter, cu toate eforturile lor terminate în eșec, ei s-au pocăit, iar Eu i-am iertat și i-am primit.”

Asalturile lui Satana sunt puternice, amăgirile lui sunt subtile, dar ochiul Domnului este peste copiii Săi. Necazul lor este mare, flăcările cuptorului par să-i mistuie, dar Isus îi va scoate ca aur curățat prin foc. Caracterul lor lumesc va fi îndepărtat, pentru ca, prin ei, chipul lui Hristos să fie în mod desăvârșit dezvăluit. (Profeți și regi, pp. 588, 589)

M-am pocăit de toate păcatele și mi-am supus viața fără rezerve lui Isus, Avocatul meu divin?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO