DEȚINĂTOR AL TUTUROR COMORILOR PĂMÂNTEȘTI


Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții.
Matei 6:19

Ascultă ediția audio aici.

Deținătorul tuturor comorilor pământești a venit în lumea noastră luând chip de om. Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi. Noi nu suntem în stare să apreciem cât de profundă trebuie să fi fost preocuparea Sa pentru familia umană. El știe ce valoare are fiecare suflet. Ce suferință Îl încerca în timp ce vedea că moștenirea pe care o răscumpărase era amăgită de născocirile lui Satana!

Singura satisfacție pe care o are Satana când se joacă cu viața sufletelor oamenilor este aceea de a-L face pe Hristos să sufere. Măcar că era bogat, Isus S-a făcut sărac pentru noi, pentru ca, prin sărăcia Lui, noi să ne îmbogățim. Cu toate acestea, cea mai mare parte a lumii lasă bunurile pământești să eclipseze farmecul cerului. Oamenii se atașează de lucrurile trecătoare și Îi întorc spatele lui Dumnezeu. Cât de regretabil este păcatul celor care nu-și vin în fire și nu își dau seama că este o nebunie să permită ca atașamentul exagerat față de lucrurile pământești să alunge din inimă dragostea de Dumnezeu! Când este alungată iubirea de Dumnezeu, îi urmează iubirea de lume pentru a umple golul. Numai Domnul poate curăța templul sufletului de întinarea morală.

Isus Şi-a dat viața pentru ca lumea să trăiască și îi acordă omului o valoare infinită. El dorește ca omul să-și cunoască valoarea și să aibă în vedere bunăstarea lui viitoare. Dacă ochiul este menținut sănătos, tot trupul va fi plin de lumină. Dacă vederea spirituală este clară, realitățile nevăzute vor fi apreciate la adevărata lor valoare, iar contemplarea lumii veșnice va aduce și mai multă bucurie în această lume.

Creștinul va avea parte de bucurie în măsura în care este un administrator credincios al bunurilor Domnului său. Hristos Își dorește foarte mult să îi salveze pe toți fiii și pe toate fiicele lui Adam. El Își ridică glasul în rostirea avertizării de a rupe vraja care a prins sufletul în robia păcatului. El îi îndeamnă pe oameni să-și revină din patima lor nebună. Le aduce în atenție o lume mai nobilă și le spune: „Nu vă strângeți comori pe pământ.” (Sfaturi pentru administrarea creștină a vieții, pp. 136, 137)

Cât de bucuros sunt să împărtășesc cu alții binecuvântările materiale pe care ni le-a încredințat Dumnezeu?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO