Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi.
Apocalipsa 2:4

Ascultă ediția audio aici.

Să nu ne măgulim că suntem copii ai lui Dumnezeu, dacă ne lipsește dragostea lui Hristos – lipsă care se manifestă prin indiferență față de sufletele pentru care a murit El! „Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii Diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții. (…) Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș; și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul (1 Ioan 3:10,11,14-18).

A pătruns în bisericile noastre o atitudine de indiferență, de nepăsare față de frații noștri și religia multora a devenit un fariseism rece, egoist și lipsit de dragoste. Sfătuitorul adevărat a spus cuvinte de o supremă importanță pentru sufletele noastre: „Ți-ai părăsit dragostea dintâi.” Ce pierdere! „Adu-ți aminte dar de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi” (Apocalipsa 2:4,5). O, cât de mulți nu au reușit să se maturizeze în Hristos, Capul lor cel viu! În loc de a crește în Hristos, ei au crescut distanța dintre ei și Hristos și au hrănit trăsături de caracter asemănătoare celor ale lui Satana. Aceste trăsături caracteristice răului l-au exclus pe Satana din curțile cerești și vă vor exclude și pe voi din familia lui Dumnezeu „dacă nu [vă] pocăi[ți]”. Inima voastră trebuie înmuiată și făcută sensibilă la influența Duhului Sfânt, pentru a vă putea maturiza și deveni templul spiritual al lui Hristos. Sfinții de pe pământ trebuie să iubească așa cum a iubit Hristos, altfel în ceruri nu vor fi sfinți. Dacă manifestările voastre de empatie au devenit uscate, întoarceți-vă la Dumnezeu, umiliți-vă inima mândră înaintea Lui, cădeți pe Stâncă și zdrobiți-vă, apoi Hristos vă va modela după asemănarea Sa și vă va face un vas de cinste. (Review and Herald, 10 februarie 1891)

Care este dovada că Duhul Sfânt mi-a înmuiat inima?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO